Oecumenisch Patriarch leeft mee met Oekraïne

Oecumenisch patriarch Bartholomaios van Constantinopel heeft opnieuw zijn solidariteit en medeleven betuigd met het volk van Oekraïne. Zijn gedachten gaan uit naar het “godvrezende Oekraïense volk”, schrijft de patriarch in zijn pastorale brief bij gelegenheid van de orthodoxe vastentijd, die dit jaar op 7 maart begint.

De Oekraïners worden “blootgesteld aan de onuitsprekelijke verschrikkingen van een gewetenloze, zinloze aanvalsoorlog die dood en verderf zaait”, aldus Bartholomaios. “Wij lijden samen met onze getroffen medebroeders en kinderen, en intensiveren onze gebeden tot de Heer van barmhartigheid en God van vrede voor een onmiddellijk staakt-het-vuren en voor de overwinning van die gerechtigheid en vrede die de voorsmaak zijn van de volmaakte vreugde van het Koninkrijk van God”, schrijft de ereprimaat van de wereldwijde Orthodoxe Kerk. 
Niet alle orthodoxe kerken staan zo duidelijk achter Oekraïne als het Oecumenisch Patriarchaat. De synode van het Patriarchaat Antiochië, bijvoorbeeld, betoonde onlangs zijn “diepe bedroefdheid” over de “pijnlijke gebeurtenissen in Oekraïne”. De Russische aanval werd echter niet rechtstreeks genoemd, laat staan bekritiseerd. 
Een en ander hangt ook samen met de spanningen in de relaties tussen de verschillende orthodoxe kerken in Oekraïne.

beeld: Vatican Media