Katholiek doen – goed doen

Het Huis van Dominicus in Utrecht is al een tijd bezig om op een vernieuwende manier vorm en inhoud te geven aan de christelijke liefde die zich uitdrukt in omzien naar elkaar. We willen kerkelijk present zijn ten behoeve van alle mensen die een plek zoeken waar ze gezien en gehoord worden, verhalen kunnen delen, ervaren dat ze ergens bij horen en kunnen meedoen. 

Huiskamer van de wijk

Het meest zichtbaar, als het gaat om omzien naar elkaar, is de zogenoemde Huiskamer van de Wijk. Nieuwkomers en mensen in de wijk Oog in Al ontmoeten elkaar wekelijks op dinsdagochtend, raken met elkaar in gesprek en leren zo elkaar beter kennen.
Inzet is nieuwkomers beter thuis te doen raken in Nederland door ze te helpen de taal beter te spreken en te verstaan, maar de menselijke verbondenheid die ontstaat is goed voor alle betrokkenen. Het gaat om solidariteit, offers brengen en het plaatsen van de kwetsbaren in het centrum van de aandacht. Om zichtbaar te maken hoe de kerk in de huidige religieuze, culturele en maatschappelijke situatie een hoopvolle boodschap kan geven…….

Het Huis van Dominicus zoekt naar vormen van goed doen aan de ander. Om een visie uit te drukken dat de wereld de plaats is van verbinding met God. Ze vormen niet het antwoord op het ingewikkelde vraagstuk dat kerken steeds meer leeg raken, maar ze wijzen wel in een bepaalde richting. Het zijn olifantenpaadjes, weggetjes die volop worden gebruikt door mensen die zich open stellen voor wat er op hun pad komt en dit avontuur aangaan. Met als inzet een kerk die als missie uitdraagt dat het draait om een goede relatie van mensen met God, met elkaar en met de aarde.    De kerk waaraan doorlopend moet worden gebouwd, die perspectieven aanreikt, die concreet handelen mogelijk maakt en die tegelijkertijd een hoopvol uitzicht biedt op goed samenleven met elkaar. 

Lees het volledige artikel op de site van het VKMO

beeld: foto: Huiskamer Huis van Dominicus, door coördinator Hermen van Dorp

Hermen van Dorp – coördinator Huis van Dominicus Utrecht
foto: Huiskamer Huis van Dominicus, eigen opname Hermen van Dorp