Raad van Kardinalen bespreekt de oorlog in Oekraïne en klimaatverandering

Op de eerste bijeenkomst van de groep kardinaal-raadgevers na de publicatie van Predicate Evangelium over de curiehervorming, bespraken de kardinalen in aanwezigheid van Franciscus, de rol van vrouwen in de kerk en de situatie in de armste landen

Mario Galgano – Vaticaanstad

Het was in zekere zin een keerpunt na jaren van discussies die voornamelijk waren gewijd aan de studie van de nieuwe Apostolische Constitutie: de 41e zitting van de Raad van Kardinalen, die van 25-27 april in het Vaticaan werd gehouden, het was de eerste bijeenkomst sinds de publicatie van de nieuwe kerkelijke grondwet.

oorlog en armoede in de wereld

In aanwezigheid van de paus en kardinalen Bertello, Maradiaga, Marx, O’Malley, Gracias en Ambongo Besungu stond de crisis, veroorzaakt door de oorlog in Oekraïne en de “sociaal-politieke, kerkelijke en oecumenische situatie die daaruit voortvloeide” centraal op de eerste werkdag. Kardinaal staatssecretaris Pietro Parolin was afwezig vanwege een zijn bezoek aan Mexico. Franciscus “rapporteerde over de verschillende initiatieven die door hemzelf, de kardinaal staatssecretaris en het secretariaat van de staat voor de vrede waren genomen”. De daaropvolgende reflectie toonde de steun en aanmoediging aan de paus voor zijn “onvermoeibare inzet om “het lopende conflict op te lossen”.

De kerk en de toewijding aan de integriteit van de schepping

Dinsdag behandelde de Raad de klimaatkwestie, in het vooruitzicht van de conferentie COP27, die komende november in Egypte zal worden gehouden. plaatsvinden. Welke verwachtingen komen op na Glascow COP26 gericht op de vraag: “Kunnen we als kerk , samen met andere denominaties en religies, deze zorgen een stem geven?” In zijn analyse van de wereldsituatie hechtte kardinaal Ambongo Besungu bijzonder belang aan de “zorgen van de arme landen van Azië, Latijns-Amerika, Afrika en Oceanië”. ‘s Middags werd de kwestie van de vrouw in de kerk besproken op basis van een studie die in de februarisessie was gestart met inbreng van een inheemse Franciscaanse religieuze uit het Braziliaanse Amazonegebied, zuster Laura Vicuña.

implementeren van de kerk grondwet

Op woensdag, de laatste werkdag, opende kardinaal Gracias de reflectie over de diplomatieke dienst van de Heilige Stoel, over de rol en activiteiten van de apostolische nuntius, die ook eindigde met een debat. Het onderwerp waarop de bijeenkomst eindigde, betrof de apostolische constitutie Predicate Evangelium en de Romeinse Curie, waarin wordt voorgesteld, ‘”het op gang brengen van de implementatie van de nieuwe wetgeving en het verhelderen van de te nemen stappen om uitdagingen te overwinnen.”
 De volgende vergadering van de Raad van Kardinalen staat gepland voor juni.

(Vaticaan nieuws)

beeld Vatican Media