Stichting Teilhard de Chardin

De onmacht van het opperwezen

De Stichting Teilhard de Chardin organiseert op 1 mei een lezing door filosoof en schrijver dr. Henri Oosthout ter gelegenheid van de geboortedag van Teilhard de Chardin. In het denken van Teilhard staan de evolutietheorie en de universele liefde centraal. De liefde ziet Teilhard  als de centrale kracht in het universum.

Als er een opperwezen buiten de wereld bestaat, zal het ofwel blinde almacht ofwel ziende onmacht zijn. Als het opperwezen deel van de wereld uitmaakt, zal het lijden met de wereld.’

Henri Oosthout, bekend van o.a. ‘Het schandaal van de filosofie’, ‘Mens in de kosmos’ en ‘Kritische geschiedenis van de westerse wijsbegeerte’ zal in zijn lezing ingaan op het godsbegrip van Teilhard tegen de achtergrond van de filosofie van Whitehead en Bergson. Bij deze denkers ontvouwt het goddelijke zich in de tijd en is het onverbrekelijk verbonden met bewustzijn.

De lezing is vrij toegankelijk en bestemd voor ieder die geïnteresseerd is in de mysteries van tijd en bewustzijn en in de vraag hoe het goddelijke zich verhoudt tot het kwaad en de gebrekkigheid in de wereld.

Datum: 1 mei

Tijd: 14.00 uur na afloop drankje en gelegenheid tot kopen van boeken die de auteur desgewenst signeert.

Locatie: Stationsstraat 13 Apeldoorn (5 min. loopafstand van station)

Aanmelding: stichtingteilhard@gmail.com/tel 055-5342624