Zelfde vragen ondanks verschillende realiteiten?

Katholieke viering in Ghana

De voorzitter van Missio Duitsland, Dirk Bingener stelt dat er een communicatieprobleem is tussen het proces van de Synodale Weg in Duitsland en het niveau van de universele kerk. Men moet bijvoorbeeld ‘meer in dialoog gaan’ met de kerk in Afrika.

Brief van 74 bisschoppen aan het synodale pad

Bingener sprak met het oog op een open brief waarin 74 bisschoppen de vrees uitten dat de beoogde veranderingen in het synodale pad opnieuw een schisma van Duitse bodem in de geschiedenis zouden kunnen veroorzaken. Naast bisschoppen uit de VS komen veel ondertekenaars van de brief uit Afrikaanse landen.

Bingener waarschuwde ervoor om “de uitspraken van deze bisschoppen te beschouwen als dé stem van de kerk in Afrika”. In Afrika groeit de kerk en wordt ze sociaal zeer gerespecteerd, maar staat ze ook onder grote druk vanwege politieke conflicten en maatschappelijke omwentelingen. “Daarnaast zijn er soms existentiële problemen voor mensen als het gaat om honger en armoede.” Vertegenwoordigers van de kerk zouden op dit alles moeten reageren. “Iedereen die in zo’n realiteit leeft, kan de discussies in Duitsland zeker als academisch en ver van het leven beschouwen – zelfs als ik deze mening niet deel”, aldus Bingener.

De kerk in Afrika houdt zich ook bezig met de oorzaken van misbruik

Volgens Dirk Bingener betreffen de “systemische oorzaken” van misbruik ook de katholieke kerk in Afrika. De bijbehorende vragen zijn echter nog steeds taboe in veel landen, zei de voorzitter van missio Aken. Bovendien zijn volgens Bingen de afhankelijkheden binnen de kerk vaak veel groter dan in Europa.

“Als we met religieuze vrouwen praten over machtsmisbruik, zijn velen op hun hoede om publieke uitspraken te doen”, zegt het hoofd van de katholieke hulporganisatie. “De priesters zijn ook veel afhankelijker van hun bisschop dan hun collega-functionarissen hier in Europa. Dit maakt het moeilijker om machtskwesties aan de orde te stellen. Tenzij het wordt gewenst en aangemoedigd door bisschoppen of religieuze oversten.”

Missio-voorzitter Bingener formuleerde als kritiekl op de brief van de 74 bisschoppen dat er veel clichés worden geuit. “Alsof de beraadslagingen alleen gingen over de vermeende genderideologie of machtskwesties van een kerkfunctionaris en dat noch het volk van God, noch de vreugde van het evangelie een rol speelden in de lokale processen.” In plaats daarvan pleitte Bingener voor meer ontmoetingen over belangrijke onderwerpen van het synodale pad, ook via digitale kanalen. Dit raakt niet alleen de dialoog met de kerken in de Afrikaanse landen, maar ook de uitwisseling “tussen christenen wereldwijd”. Dit geldt ook voor de door paus Franciscus aangekondigde bisschoppensynode over synodaliteit.

Noot van de redactie www.deroerom.nl: neem eens kennis van de activiteiten van Misso Nederland en met name van het tijdschrift KerkWereldwijd. In dit tijdschrift wordt volop aandacht besteed aan de situatie en inspiratie van de jonge kerken.

bron: domradio.de
beeld: shutterstock, © James Dalrymple