Biden ondermijnt katholieke standpunt inzake abortus

President Joe Biden beweerde onlangs dat geen enkele “mainstream-religie” beweert te weten wanneer het menselijk leven begint. Daarmee gaat het Amerikaanse staatshoofd in tegen de leer van zijn eigen kerk.

Biden, praktiserend katholiek, deed deze uitspraak in een reactie op een uitgelekt adviesontwerp van het Amerikaanse Hooggerechtshof. Daaruit blijkt dat de meeste opperrechters het arrest Roe v. Wade, dat in 1973 abortus in het hele land legaliseerde, voornemens zijn te zullen vernietigen. 

“Roe zegt wat alle fundamentele mainstream-religies historisch hebben geconcludeerd, dat [de aanvang van] het bestaan van een menselijk leven en wezen een kwestie is”, zei Biden tegen verslaggevers op Joint Base Andrews in Maryland. “Begint het op het moment van de conceptie? Of na zes maanden? Of zes weken? Is het de versnelling, zoals Aquino betoogde?”

De Conferentie van Katholieke Bisschoppen van de Verenigde Staten (USCCB) zegt in een verklaring dat het pro-life-standpunt van de Katholieke Kerk vanaf het begin consequent is gebleven. Sint-Thomas van Aquino (13de eeuw) beweerde inderdaad, zich baserend op Aristoteles, dat de rationele menselijke ziel niet aanwezig is aan het begin van de zwangerschap, aldus de USCCB. Maar tegelijkertijd, zo zeggen de bisschoppen, verwierp de kerkleraar abortus als een ernstig kwaad in elk stadium, en noemde het een zonde “tegen de natuur” om Gods geschenk van het leven af te wijzen.

De term ‘versnelling’ (Engels: quickening) verwijst naar het stadium waarin een vrouw voor het eerst in staat is om haar vrucht in de baarmoeder te voelen. Biden verwees in zijn opmerkingen ook naar de baby in de baarmoeder als een “kind”, een term die abortus voorstanders over het algemeen vermijden.

De leer van de Katholieke Kerk zegt dat er wel degelijk sprake is van menselijk leven zodra de conceptie heeft plaatsgevonden. Daarom is abortus een moreel kwaad. Ook de formele medewerking aan vruchtafdrijving is een zware zonde (Catechismus van de Katholieke Kerk, alinea 2272).

Het uitgelekte ontwerpadvies over abortus van het Hooggerechtshof is authentiek, maar geen definitief standpunt. Dat benadrukt de voorzitter van het oppergericht, chief justice John Roberts, over het nu in media verschenen standpunt uit februari om het federale geldende recht op abortus af te schaffen.

Uit het ontwerpbesluit blijkt dat een meerderheid van de negen opperrechters het grondwettelijk recht op abortus omver wil werpen, een halve eeuw nadat hetzelfde hof dat mogelijk had gemaakt in het arrest Roe versus Wade. Nu hebben pro-life-opperrechters een duidelijke meerderheid.

President Biden kondigde al aan zich tegen het eventuele besluit van het Hooggerechtshof te gaan verzetten. Hij noemt de keuzevrijheid van vrouwen “fundamenteel” en “deel van de persoonlijke vrijheid”.

Als Roe v. Wade wordt geschrapt, mogen de Amerikaanse staten weer zelf bepalen of ze abortus toestaan. Gisteren ondertekende de gouverneur van Oklahoma een die abortus verbiedt na zes weken zwangerschap. Met de wet, die lijkt op een soortgelijke wet in de staat Texas, worden vrijwel alle abortussen in de staat illegaal.

bron: kro-ncrv.nl/katholiek