Communiceren wat je bezielt

afsluiting maandblad De Roerom |

Het is zover, het laatste nummer van De Roerom is bij u bezorgd. De 36e jaargang van ons maandblad is de laatste gebleken.
Morgen wordt er definitief een punt gezet achter een periode waarin talrijke betrokkken vrijwilligers zich hebben ingespannen om u op de hoogte te houden van ontwikkelingen op het grensvlak van samenleving en kerk, en u aan het denken te zetten o.a. over thema’s die in de kerk zelf spelen, over ethische vragen en kwesties van bredere zingeving en u van dienst te zijn met teksten en informatie op spiritueel vlak.

panelgesprek

De afsluiting zal plaats vinden, in het bijzijn van een beperkt aantal genodigden, met een panelgesprek over het thema: Communiceren wat je bezielt. Aan dat gesprek nemen deel: bisschop Gerard de Korte, (bisschop van den Bosch) Laetitia van der Lans (Uitgever De Zalige Zalm) en em.professor Peter Nissen.
Het panelgesprek zal worden geleid door Ben Spekman (oud-hoofdredacteur vn het Bossche Bisdomblad en oud-hoofd Persdienst KRO) en Carlien Geelkerken, directeur van het VKMO (Verband van Katholieke Maatschappelijke Organisaties) (Zij vervangt Liesbeth de Moor, hoofdredacteur van het maandblad die door corona niet aanwezig kan zijn).

Het panelgesprek wordt gestreamd en is vanaf 15.00 u. te volgen via deze link: https://tbposs.nl/live/

De berichtgeving via deze website zal hangende nader overleg worden voorgezet.

Redactie www.deroerom.nl

beeld: Holkje van der Veer, een bezielend commuincator