Nuclear Ban Week 2022: stappen richting het anti-kernwapenverdrag

De Nuclear Ban Week is bijna achter de rug (21-23 juni). Tot dusverre staat zij in het teken van bijeenkomsten rond ontwapening – voor staten, campagnevoerders, parlementariërs en experts. Ook PAX, de Nederlandse Vredesorganisatie is hierbij aanwezig.
Omdat de Tweede Kamer vorige week hierover onlangs een motie heeft aangenomen, neemt ook de Nederlandse regering deel aan deze gesprekken als waarnemer. Dat is een zeer goede ontwikkeling, want vaak blijkt dat een belangrijke stap richting ondertekening.

Lees het volledige bericht op de site van Pax

Kom uit de sfeer van angst

Bij gelegenheid van deze conferentie herhaalden paus Franciscus en de katholieke vredesbeweging Pax Christi de oproep tot wereldwijde ontwapening. Kernwapens creëerden een sfeer van angst en terreur.

“De Heilige Stoel twijfelt er niet aan dat een wereld zonder kernwapens zowel noodzakelijk als mogelijk is”, schreef paus Franciscus in een brief aan de deelnemers aan de internationale conferentie. In een systeem van gemeenschappelijke veiligheid is geen plaats voor kernwapens of massavernietigingswapens”, vervolgde de paus. Ze zijn “immoreel”, “duur en gevaarlijk”. Ze worden gebruikt voor een verkeerd begrip van veiligheid en creëren een sfeer van angst en terreur.

Promoot het kernwapenverbod

Pax Christi Oostenrijk heeft een soortgelijke verklaring afgelegd. Afschaffing van kernwapens is noodzakelijk om humanitaire, veiligheids- en milieuredenen. De productie en het onderhoud ervan vergen enorme kosten die beter besteed zouden moeten worden aan onderwijs, gezondheidszorg en sociale behoeften.

Pax Christi steunt dan ook alle initiatieven die bijdragen aan het verbieden van kernwapens, het voorkomen van het transport ervan en het onmogelijk maken van het gebruik ervan. Het bevorderen van de doelstellingen van het Verdrag inzake het verbod op kernwapens (TPNW) is “dringender dan ooit”.

Geen ratificatie door kernmachten

Op deze VN-conferentie in Wenen zal het verdrag van 2017 verder worden ingevuld, inclusief het opstellen van een reglement van orde. De overeenkomst, die in 2021 in werking trad, is tot nu toe ondertekend door 86 landen, 62 hebben het geratificeerd, maar geen van de negen bekende kernmachten, waaronder de VS, Rusland, China, Groot-Brittannië en Frankrijk. Ook de kernmachten en de meeste NAVO-landen namen niet deel aan de onderhandelingen.Veel staten zijn tegen kernwapens

Op het eerste gezicht zijn dit niet de meest invloedrijke staten die zich in Wenen hebben verzameld voor hun eerste conferentie. Bangladesh, Kazachstan, Nigeria, Kiribati, Chili… Zij behoren tot de 65 landen die het nieuwe VN-Verdrag inzake het verbod op kernwapens (TPNW) hebben geratificeerd en ten minste 86 hebben het ondertekend.

De bijeenkomst komt op een moment dat onvermijdelijk vraagt ​​om diepere reflectie over veiligheid en vrede, zei paus Franciscus. “Op dit moment praten over ontwapening kan voor sommigen paradoxaal lijken. Maar we moeten ons altijd bewust zijn van het gevaar van een kortzichtige benadering van de nationale en internationale veiligheid en het risico van herbewapening. Uiteindelijk zullen de onschuldigen de prijs betalen. Het is daarom bedrieglijk en zelfvernietigend te denken dat de veiligheid en vrede van sommigen gescheiden zijn van de veiligheid en vrede van anderen.”

Het Vaticaan voert al jaren campagne voor wereldwijde ontwapening. Vorige week ontving paus Franciscus het hoofd van het VN-bureau voor ontwapeningszaken, Izumi Nakamitsu, in audiëntie. De afdeling verbonden aan het VN-secretariaat heeft tot taak de proliferatie van kernwapens te beperken en ontwapening op het gebied van nucleaire, biologische en chemische massavernietigingswapens te bevorderen.

De eerste drie dagen van de Nuclear Ban Week in Wenen zitten er bijna op maar het hoofdevenement moet nog plaatsvinden: de eerste vergadering van lidstaten over het VN-Kernwapenverbod. Houd de website paxvoorvrede.nl in de gaten voor meer updates over deze belangrijke bijeenkomst!

bron:pax/domradio

beeld: https://assets.nationbuilder.com/ican/