Ontmoetingsdag migrantengemeenschappen


Op 17 sept. is er een landelijke ontmoetingsdag voor katholieke migrantengemeenschappen. Het thema is: “Stem van de Katholieke Migrantengemeenschappen: dialoog over de positie van de RK
Migrantengemeenschappen in de Nederlandse
Kerkprovincie”.

Deze dag vindt plaats in de All Saints Church in Amsterdam van 10:00 – 17:00 uur en wordt georganiseerd door het Beraad Missionarissen in
Nederland in samenwerking met het NIM.
Zie voor meer informatie

beeld: CBS