VKMO en het Synodaal Proces

Op verzoek van de bisschop referent Kerk en Samenleving Mgr. dr. G.J.N. de Korte heeft het VKMO een middag georganiseerd waarin het synodaal gesprek met de katholieke maatschappelijke organisaties plaatsgevonden heeft. Organisaties die zichzelf verbonden weten met het katholiek sociaal denken en katholieke wortels of een katholieke identiteit hebben. Veel aangesloten organisaties definiëren zich als christelijk of oecumenisch.

In overleg met de bisschop referent hebben we de organisaties bevraagd op drie thema’s die aansluiten bij het thema VI uit het voorbereidende document Synode 2023: De dialoog voeren in kerk en maatschappij. Dit thema is toegespitst op de realiteit van de maatschappelijke organisaties:

  • Onderdeel 1: de identiteit van uw organisatie en het netwerk van uw organisatie
  • Onderdeel 2: uw organisatie en de kerk
  • Onderdeel 3: boodschap van uw organisatie aan de kerk

Onderdeel 1 en 3 zijn door de organisaties individueel beantwoord, het gesprek in kleinere groepjes zag op onderdeel 2. 

Het gesprek is gevoerd in vier subgroepen, groep 1, 2 en 3 bestonden uit de professionele organisaties uit het netwerk, groep 4 bestond uit de vrijwilligersorganisaties. Alle gesprekken werden geleid door een participerende gespreksleider. In dit document vindt u de samenvatting per onderdeel. 

bron: VKMO