Synode 2021 – 2023 nieuwste ontwikkeling

15 Augustus was de deadline voor het indienen in Rome van de resultaten van de gesprekken die gevoerd zijn op weg naar de Bisschoppensynode volgend jaar, die synodaliteit als thema heeft. Alle gelovigen werden uitgenodigd hun inbreng te geven. Landelijk werden de resultaten van de bisdommen verzameld. De Nederlandse bisschoppen hebben hun samenvattend rapport ingediend.

Gedetailleerde informatie vanuit ieder bisdom is te vinden op betreffende website.

Klik hier voor het eindrapport van het bisdom Den Bosch: Hoopvol luisterend naar Gods Geest

Klik hier voor het eindrapport van het bisdom Haarlem-Amsterdam

Klik hier voor informatie uit het bisdom Rotterdam over de Synode

Klik hier voor het diocesane rapport van het bisdom Breda

Klik hier voor het verslag van het bisdom Roermond

klik hier voor het verslag van het aartsbisdom Utrecht

Klik hier voor het verslag van het bisdom Groningen-Leeuwarden

Intussen hebben de bisschoppen de samenvatting die zij naar Rome hebben gestuurd ook gepubliceerd. U kunt die samenvatting hier doornemen

We wijzen u met name op de conclusies die de bisschoppen trekken, conclusies die in de loop van het synodale proces van betekenis kunnen zijn als nieuw pastoraal beleid moet worden geformuleerd. Lees die conclusies

Lees ook het artikel van Hendro Munsterman in het Nederlands Dagblad. Hij geeft een eerste overzicht van reacties uit Europese bisdommen. Volg ook de link naar: Nederlandse katholieken willen meer inspraak…….

Lees ook een beschouwing van the Nationale Catholic Reporter over de situatie in USA. (Gebruik Google translate) Clericalisme en de positie van de vrouw worden als hoofdpunten aangemerkt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *