Vierde Algemene vergadering van de Synodale Weg beëindigd (D)

“Kerk in beweging”

De vierde synodale vergadering van de Synodale Weg in Duitsland eindigde vandaag (10 september 2022) met een reeks resoluties. 93 Procent van de leden van de synodale algemene vergadering stemde in met een voorstel om een permanente Synodale Raad voor de katholieke kerk in Duitsland voor te bereiden. Ook 88 procent van de bisschoppen stemden hiervoor.

Duidelijk signaal
De stemming om de synodaliteit op deze manier permanent te maken werd geflankeerd door andere teksten die met een grote meerderheid werden goedgekeurd. Zo werden de basistekst “Vrouwen in diensten en ambten in de kerk” en de actieteksten “Leerstellige herbeoordeling homoseksualiteit” en “Basisorde kerkdienst” in tweede lezing met een ruime meerderheid goedgekeurd. In de eerste lezing werden de teksten “Omgaan met genderdiversiteit”, “Opheffing van taboes en normalisatie – stemmen over de situatie van niet-heteroseksuele priesters” en “Proclamatie van het evangelie door vrouwen in woord en sacrament” aanvaard voor verdere verwerking.

“Voor de toekomst van onze kerk hebben we de bereidheid nodig om echt synodale beslissingen te nemen. Ik ben blij dat we op deze voorlaatste synodale vergadering een duidelijk signaal in deze richting hebben gestuurd”, zei de voorzitter van het synodale pad, dr. Irme Stetter-Karp. “We zijn bereid om samen met de bisschoppen moeilijke beslissingen te nemen. We hebben deze synodaliteit in Duitsland beoefend. En we beseffen hoe goed het voor ons is. Samen beslissen maakt iedereen sterker.” Ze stelde het op prijs dat de bisschoppen in afzonderlijke zittingen konden verduidelijken hoe ze de nodige tweederdemeerderheid konden halen voor teksten in tweede lezing. “Voor ons in het Centraal Comité van Duitse katholieken waren deze discussies onder bisschoppen het beslissende punt om te kunnen zeggen: we kunnen hier doorgaan. We hoeven het synodale padproject niet op te geven.” Daarmee volgde ze donderdag de opening: De eerste tekst “Leven in succesvolle relaties – basisprincipes van een vernieuwde seksuele ethiek” had niet de vereiste tweederde meerderheid van de bisschoppen. Als gevolg hiervan verlieten enkele leden van de synode de vergadering onder protest, maar keerden de volgende dag terug.

Ups en downs
Bisschop dr Georg Bätzing, voorzitter van het Synodale Pad, beschreef de synodale vergadering als een ontmoeting met ups en downs. “We hebben ervaren dat discours, debat en dynamiek mogelijk zijn. Voor mij is het belangrijkste dat we bij elkaar zijn gebleven”, zei bisschop Bätzing. “Dit samenzijn wordt vertaald: synodaliteit. Synodaliteit is een uiting van verschillende meningen. Ik ben dankbaar dat deze meningen onder woorden konden worden gebracht.” Ondanks de teleurstelling dat de basistekst “Leven in succesvolle relaties – basisprincipes van een vernieuwde seksuele ethiek” een grote meerderheid kreeg, maar geen tweederde meerderheid van de bisschoppen, belangrijke beslissingen werden genomen: “Frankfurt is geen ramp, zoals sommige critici denken. Frankfurt toont een kerk in beweging”, volgens bisschop Bätzing. Net als mevrouw Stetter-Karp waardeerde hij vooral de resolutie over de Synodale Raad, die het synodale principe consolideerde. “Er zijn nog veel vragen die moeten worden opgehelderd, maar ik ben blij dat we nu de belangrijke stap hebben gezet en dat de beslissing is genomen met een zeer hoge mate van goedkeuring van ons, bisschoppen. Nu liggen er meer taken voor ons: in de herfst plenaire vergadering van de Duitse Bisschoppenconferentie zullen we nadenken over deze synodale vergadering en nadenken over hoe we verder kunnen werken met de teksten en dynamiek.” Veel ogen richtten zich toen op de Duitse bisschoppen. ad limina bezoek aan Rome in november 2022. “We nemen alle bagage van de vorige synodale vergaderingen mee. Dit zijn meerdere koffers met wat gewicht.

Van dreigende mislukking naar succes
Prof.dr. Thomas Söding, tevens vicevoorzitter van het Synodale Pad, herinnerde zich in de afsluitende persconferentie “dat het Synodale Pad donderdagavond op het punt stond te mislukken”. Nu was hij geen mislukking, “maar een succes”. Voor dit succes werd echter een hoge prijs betaald: “De basistekst over seksuele ethiek werd verworpen omdat er aan bisschopszijde drie stemmen ontbraken. Dat toont de omvang van het probleem aan.” Hij beloofde dat de ZdK het onderwerp zou voortzetten. “We verwachten ook van de bisschoppenconferentie dat het onderwerp niet terzijde zal worden geschoven.” Dat ruim 60 procent van de bisschoppen het daarmee eens was, is een teken van hoop.

Opmerkingen:
Toespraken van de synodale vergadering vindt u op www.synodalerweg.de . De basis- en actieteksten evenals de stemresultaten van de amendementen zijn hier ook beschikbaar. Gratis beeldmateriaal is beschikbaar op https://fotograferei.de/kunden/dbk . Let op het copyright: © Synodaler Weg/Maximilian von Lachner.

De livestreams van de vierde synodale vergadering en de persconferenties zijn beschikbaar als video’s in het Duits en Engels op www.synodalerweg.de en op het YouTube-kanaal van de Duitse bisschoppenconferentie.

De vijfde synodale vergadering vindt plaats van 9 tot 11 maart 2023 in Frankfurt am Main.

bron: synodalerweg.de

beeld: © Synodaler Weg/Maximilian von Lachner.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *