Bisschoppen: ‘Vluchtelingen en asielzoekers moeten op waardige wijze worden geholpen’

Naar aanleiding van de commotie rondom het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel, roept de Rooms-Katholieke Kerk op tot een waardige wijze van hulp aan deze asielzoekers. Mgr. De Korte, referent voor Kerk en Samenleving namens de Nederlandse bisschoppenconferentie, pleit voor minimaal een (schoon) bed, bad en brood voor allen.

‘Mensen die op Nederlands grondgebied zijn, moeten vanuit christelijk perspectief op een waardige manier worden geholpen, niet alleen door de instanties, ook gelovigen hebben hierin een taak.’ De bisschop verwijst hierbij ook naar de brieven die de Nederlandse bisschoppen hebben geschreven over de opvang van vluchtelingen om dit thema onder de aandacht van de gelovigen te brengen.

‘Ze mogen een beroep op ons doen. Veel vluchtelingen komen uit een oorlogsgebied, zijn gescheiden van hun familie, en dragen ervaringen van geweld en verschrikkingen met zich mee. Laat weten dat wij om hen geven door een luisterend oor en onze aandacht en onze daadwerkelijke bereidheid om hen bij te staan,’ zo benadrukten de bisschoppen in een van deze brieven.

Nabuurschap
Bisschop De Korte stipt ook de boosheid aan die er is in een dorp als Albergen, waar ook asielzoekers zouden moeten worden opgevangen. ‘Wat je daar ziet is de boosheid van de plaatselijke politiek omdat ze aan de kant worden geschoven en om het grote aantal mensen dat in het dorp moet worden opgevangen. Ik ken die regio, het nabuurschap zit er heel sterk in, het zorgen voor elkaar. De schrik om het relatief grote aantal mensen dat ze in zo’n relatief klein dorp moeten opvangen, kan ik wel begrijpen. Maar laten we niet vergeten dat in dit soort dorpen ook populisten wonen die vervelende dingen roepen. Tegelijk heb ik op de radio ook mensen gehoord, die heel nuchter reageerden. Zo van: we gaan dat oplossen.’

De bisschop onderstreept dat een land dat zo rijk is als Nederland, in staat zou moeten zijn om echte vluchtelingen op te nemen en om dat goed te organiseren. ‘Daarin staan we achter paus Franciscus die onvermoeibaar voor de vluchtelingen op komt en altijd pleit voor menswaardige opvang. Hij zegt: we zijn één mensenfamilie.’

Ter Apel
Mgr. Van den Hout, bisschop van Groningen-Leeuwarden, is bezorgd over de situatie zoals die zich nu voordoet in zijn bisdom. Hij vindt de situatie beschamend en vernederend. De bisschop bezocht dit voorjaar met de werkgroep Vluchtelingen van de Raad van kerken diverse plekken in Griekenland. Zoiets als nu in Ter Apel heeft hij daar zelfs niet gezien. ‘Wat me van Griekenland vooral is bijgebleven is de praktijk van de regering om op illegale wijze vluchtelingen buiten de grenzen te houden en terug te sturen. Dit is niet veel in het nieuws maar er zijn wel signalen dat het gebeurt. Europese rechten van vluchtelingen worden niet gerespecteerd.’

‘Het kan niet zo zijn dat dit soort situaties van te veel mensen, te weinig bedden, sanitair en voedsel nu ook hier in Nederland ontstaat. Laten we er als overheid, maar ook als Nederlanders met elkaar alles aan doen om dat te stoppen en verder te voorkomen en allereerst de groep vluchtelingen in Ter Apel menswaardig opvangen.’

foto: Standbeeld “Angels Unawares” op het Sint-Pietersplein te Rome voor migranten en vluchtelingen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *