Boodschap van de paus op Wereldmissiezondag: “Getuigen in woord en daad”

Volgens paus Franciscus heeft elke gedoopte christen de taak om zo te leven dat hij in woorden en daden van geloof in Jezus Christus kan getuigen. Dit is de kern van de boodschap van de paus bij Wereldmissdiedag dit jaar. (23 oktober)

Paus Franciscus roept iedereen op om “met moed en openheid van Christus te getuigen in woord en daad en op alle gebieden van het leven”. Dat schreef de paus in zijn boodschap met als motto: “Jullie zullen mijn getuigen zijn!”

“In de evangelisatie gaan het voorbeeld van het christelijk leven en de verkondiging van Christus hand in hand”, zei Franciscus. Dit zijn “de twee longen waarmee elke gemeenschap moet ademen om missionaris te zijn”. Bovendien is zending altijd een zaak van de hele Kerk, nooit alleen voor één persoon. Het gaat vooral om het getuigen van de verrezen Christus, niet van de eigen opvattingen of capaciteiten.

Pastoraal werk voor migranten werkt in twee richtingen

Tegelijkertijd roept de paus de gemeenten op om christenen uit andere landen en culturen openlijk te verwelkomen. Het wordt steeds gebruikelijker “hoe de aanwezigheid van gelovigen van verschillende nationaliteiten het gezicht van parochies verrijkt en ze universeler en katholieker maakt”. Daarom is vooral pastoraal werk voor migranten een missionaire activiteit die niet mag worden verwaarloosd en die lokale gelovigen kan helpen de vreugde van het geloof te herontdekken.

In zijn boodschap op Wereldzendingszondag noemt Francis ook verschillende jubilea in de geschiedenis van de katholieke missionaris. Zo werd ‘de propaganda fide’ in 1622 opgericht door paus Gregorius XV. De naam is tegenwoordig: de “Dicasterie voor de Evangelisatie van de Volkeren”.

Zo is de missie tot stand gekomen

De Franse Pauline Jaricot (1799-1862) richtte haar werk voor de verspreiding van het geloof 200 jaar geleden op. Wereldzendingszondag en de pauselijke missieverenigingen kwamen voort uit het gebeds- en collectenetwerk dat zij had opgezet. 

bron: /Vatican News

beeld: rkkerk.nl