Franse bisschoppen pleiten voor “hulp aan het leven”

Met het oog op de geplande legalisering van hulp bij zelfdoding in Frankrijk waarschuwen de bisschoppen voor een bedreiging van het ‘ethische evenwicht’ en roepen ze op tot versterking van de palliatieve geneeskunde.

In Frankrijk wordt momenteel opnieuw gesproken over het levenseinde. De achtergrond is een geplande legalisering van hulp bij zelfdoding tegen eind 2023 door de Franse regering. De Landelijke Ethische Raad (CCNE) had zich ontvankelijk getoond voor dergelijke wetgeving op voorwaarde dat palliatieve zorg eerst landelijk beschikbaar moest zijn.

De Frnase bisschoppen pleiten voor “actieve hulp om te leven in plaats van te sterven” en waarschuwen ze voor “immorele wetgeving” die het “ethische evenwicht” in het land in gevaar dreigt te brengen.

Ethisch erfgoed van Frankrijk

“Al tientallen jaren is er een evenwicht gevonden tussen het vermijden van meedogenloze behandelingen en het bevorderen van palliatieve zorg – deze ‘Franse manier’ heeft aanhang gekregen en zegt iets over het ethische erfgoed van ons land”, zei de 10-koppige Uitvoerende Raad van de Bisschoppenconferentie in een verklaring vrijgegeven in het weekend.

“Onze verpleegkundigen, die met zoveel concrete problemen worden geconfronteerd bij het in stand houden van ons zorgstelsel, drukken vaak uit hoezeer ze vasthouden aan dit evenwicht – het geeft eer aan hun beroep en betekenis aan hun inzet”, zeggen de bisschoppen ook verbaasd over de ervaring van de corona pandemie, dat de invoering van actieve euthanasie nu wordt overwogen in Frankrijk.

“Is niet een actief begeleid leven waar iedereen diep naar uitkijkt, in plaats van een actief begeleide dood?”

“Tijdens de COVID-19-crisis heeft onze samenleving grote offers gebracht om levens te redden, vooral die van de meest kwetsbaren, en zelfs zieken en ouderen te veel te isoleren om hun lichamelijke gezondheid te behouden. Hoe is het mogelijk dat de samenleving slechts enkele maanden na deze grote nationale mobilisatie de indruk wekt dat ze geen ander antwoord op de kwetsbaarheid van het leven ziet dan actieve euthanasie en hulp bij zelfdoding?”, vragen de kerkvertegenwoordigers en geven daarmee de rechtvaardiging voor het plan.

Debat
Ze herinneren aan de aanbeveling van de Ethische Raad om eerst de palliatieve geneeskunde uit te breiden en landelijk beschikbaar te maken voordat ze wordt hervormd.
“Als we luisteren naar patiënten, families en belanghebbenden in de palliatieve zorg, zien we dat de essentiële behoefte van de meeste mensen moet worden overwogen, gerespecteerd, ondersteund en verzorgd – en niet moet worden opgegeven. Is niet een actief begeleid leven waar iedereen diep op wacht, in plaats van een actief begeleide dood?”

achtergrond

Half september lanceerde Macron een nationaal debat over het legaliseren van euthanasie, zoals hij beloofde voor zijn herverkiezing in april. Hij hoopt in maart volgend jaar met een wetsvoorstel te komen, nadat hij aanbevelingen heeft gekregen van een burgerconventie.
Een soortgelijke wet werd in 2021 verworpen. Op dit moment kunnen Franse artsen volgens een wet van 2016 terminaal zieke patiënten tot hun dood verdoofd houden zonder hen te helpen zelfmoord te plegen.

Mocht de voorgestelde wet, die door de meerderheid van de opiniepeilingen wordt goedgekeurd, van kracht worden, dan wordt Frankrijk het zesde Europese land dat euthanasie en zorg aan het levenseinde toestaat, na Nederland, België, Luxemburg, Zwitserland en Spanje. Parallelle wetgeving wordt overwogen in verschillende andere landen, waaronder Duitsland en Portugal.

In hun verklaring gaan de bisschoppen verder met te zeggen dat voor “authentieke democratische onderscheiding” ernstig en kalm moet worden geluisterd naar een reeks meningen, waaronder die van verschillende religieuze tradities. “De kwestie van het levenseinde is te gevoelig en delicaat om onder druk te worden behandeld.”

bron: Vatican News

beeld: https://www.vaticannews.va/

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *