Vlaamse bisschoppen maken als eerste ter wereld kerkelijke zegen homoparen mogelijk (update 2)

De bisschoppen van Vlaanderen zetten de deur open voor het zegenen van homostellen. Daarmee gaan ze lijnrecht in tegen het Vaticaan. Dinsdagochtend hebben ze een liturgie gepubliceerd die daarvoor gebruikt kan worden. In maart vorig jaar nog oordeelde het Vaticaan dat een kerkelijke zegening van homostellen verboden is omdat ‘God de zonde niet kan zegenen’.
Volgens kardinaal Jozef de Kesel en de andere Vlaamse bisschoppen wordt door homostellen ‘tijdens pastorale ontmoetingen vaak de vraag gesteld naar een gebedsmoment om God te vragen dat Hij dit engagement van liefde en trouw mag zegenen en bestendigen’.

Zij geven nu, voor zover bekend als eerste bisschoppen ter wereld, uitdrukkelijk groen licht voor een kerkelijke zegening. Wel moet ‘het verschil duidelijk blijven met wat de Kerk verstaat onder een sacramenteel huwelijk’, dus een levenslange verbintenis tussen en man een een vrouw. Volgens de bisschoppen, die nota bene eind november naar het Vaticaan afreizen voor hun Ad Liminabezoek – een soort meerjaarlijks functioneringsgesprek – willen zij homoseksuele mensen ‘nabij blijven langs de soms complexe weg om hun geaardheid te erkennen, te aanvaarden en positief te beleven’.

In maart 2021 verbood het Vaticaan nog de kerkelijke zegening van homostellen. God kan volgens de door het Dicasterie van de Geloofsleer uitgegeven verklaring ‘de zonde niet zegenen: hij zegent de zondige mens, opdat deze kan erkennen dat hij deel uitmaakt van het liefdesplan en zichzelf in staat stelt door God te worden veranderd’. …..

De korte en eenvoudige voorbeeldliturgie die de Vlaamse bisschoppen dinsdag verspreiden kent naast gebeden en een bijbellezing een moment van ‘engagement van de beide betrokkenen’ waarin deze ‘samen voor God uitdrukken hoe ze zich naar elkaar toe engageren’. Zij spreken tegenover God uit dat zij ‘er willen zijn voor elkaar in alle omstandigheden van het leven’ en zij bidden om ‘kracht om elkaar trouw te zijn en ons engagement te verdiepen’. 

Als coördinator van het aanspreekpunt Homoseksualiteit en Geloof hebben de Vlaamse bisschoppen Willy Bombeek, die het initiatief voor deze homozegen nam, aangesteld. ‘Ik ben zelf homo en gelovig, of gelovig en homo, de volgorde maakt niet uit’, zegt hij.

Op basis daarvan is nu het aanspreekpunt ingesteld en de liturgie gepubliceerd.

Commentaar van de bisschop van Antwerpen” gebracht door kro-ncrb.nl/katholiek

“Het is niet onze bedoeling om vooruit te lopen voor de wereldkerk. Onze bedoeling is te doen wat hier moet gebeuren, zegt Johan Bonny, de bisschop van Antwerpen, tegenover de VRT. Volgens het Vlaamse episcopaat is er geen sprake van een revolutie maar een evolutie, die erop gericht is dat lgbti’ers moeten zich meer aanvaard voelen in de kerk.

De Vlaamse bisschoppen willen zich naar eigen zeggen dus niet afzetten tegen het pauselijk leergezag. Integendeel: zij beweren dat ze hun pastoraal initiatief juist baseren op Amoris laetitia, de postsynodale apostolische exhortatie van paus Franciscus van april 2016.

De nieuwe instantie wordt geïntegreerd binnen de Interdiocesane Dienst Gezinspastoraal (IDGP) van de Rooms-Katholieke Kerk in Vlaanderen. De coördinatie wordt toevertrouwd aan Willy Bombeek. Bovendien zal elk bisdom iemand aanduiden om dezelfde pastorale aandacht te behartigen in het kader van de diocesane gezinspastoraal. Hij of zij zal voor dat bisdom het aanspreekpunt zijn.

Bombeek was jarenlang woordvoerder van het Katholiek Onderwijs. “Ik ben zelf gelovige en homo. Daarom hebben de bisschoppen mij gevraagd om die opdracht op te nemen. Ik vind het belangrijk dat de Kerk specifiek een gelovige holebi [Vlaams acroniem van ‘homo, lesbisch, biseksueel’] n deze functie wilde.”

Voor een reactie uit Nederland in het dagblad Trouw klik hier

Afbeelding
Willy Bombeek

Voorbeeldliturgie

De liturgie die door de Vlaamse bisschoppen voorgesteld wordt, kan volgens hen ‘in alle eenvoud verlopen’. Zij geven als voorbeeld de volgende gebeden.

Engagement van de beide betrokkenen.
Samen drukken ze voor God uit hoe ze zich naar elkaar toe engageren. 

Bijvoorbeeld:

God van liefde en trouw,
vandaag staan we voor U
omringd door familie en vrienden.
Wij danken U dat we elkaar mochten vinden.
We willen er zijn voor elkaar
in alle omstandigheden van het leven.
Wij spreken hier vol vertrouwen uit
dat we aan elkaars geluk willen werken,
dag aan dag.
Wij bidden: schenk ons kracht
om elkaar trouw te zijn
en ons engagement te verdiepen.
Op uw nabijheid vertrouwen wij,
van uw Woord willen we leven,
aan elkaar gegeven voorgoed.

Gebed van de gemeenschap.
De gemeenschap bidt dat Gods genade werkzaam mag zijn in hen om zorg te dragen voor elkaar en voor de bredere gemeenschap waarin ze leven. 

God en Vader,
we omringen N. en N. vandaag met ons gebed.
U kent hun hart en de weg die ze voortaan samen gaan.
Maak hun engagement voor elkaar sterk en trouw.
Laat hun huis vervuld zijn van begrip,
verdraagzaamheid en zorg.
Laat er plaats zijn voor verzoening en vrede.
Laat de liefde die ze delen hen tot vreugde zijn
en hen dienstbaar maken in onze gemeenschap.
Geef ons de kracht om met hen op weg te gaan,
samen in het voetspoor van uw Zoon
en gesterkt door uw Geest.

Voor het volledige artikel in het Nederlands Dagblad, klik hier

Klik hier voor het document van de Belgische bisschoppen

Duitse theoloog:
Op de site van Domradio is te lezen:
De Duitse theoloog en exegeet Oude Testament, Ulrich Berges, geeft als zijn opvatting dat de Bijbel homoseksualiteit niet verbiedt. Dat geldt ook voor Leviticus 18, 22, zei Berges in een interview met DOMRADIO.DE. “De tekst Leviticus is ongeveer 500 jaar voor Christus geschreven. Het verwijst altijd naar anale omgang tussen mannen, waarbij anale omgang altijd een daad van vernedering is. Dit is dus helemaal niet te vergelijken met vrije, tussen gelijkwaardige partners of beloofde levensrelaties ’, zegt Berges.

Er is nog geen officiële reactie van het Vaticaan. De website van het Vaticaan brengt dit nieuws wel.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *