Ontmoeting Oud-Katholieke en Rooms-Katholieke Kapittels

Leden van het Metropolitaan Kapittel van het Rooms-Katholieke Aartsbisdom Utrecht en het Metropolitaan Kapittel van het Oud-Katholieke Aartsbisdom Utrecht ontmoetten elkaar op 4 oktober in het (r.-k.) aartsbisschoppelijk paleis aan de Maliebaan. De twee aartsbisschoppen en de leden van de beide kapittels spraken met elkaar over het synodale proces in de Oud-Katholieke Kerk en in de Rooms-Katholieke Kerk.

Vanuit het Oud-Katholieke Aartsbisdom Utrecht hield deken drs. Van der Velde een inleiding over de vorm en inhoud van de synodale processen in de Oud-Katholieke Kerk. Kardinaal Eijk sprak op zijn beurt over de vraag hoe het Rooms-Katholieke Aartsbisdom Utrecht in 2021 en 2022 de diocesane voorbereiding van de Bisschoppensynode (die zal plaatsvinden te Rome in het najaar van 2023) heeft vormgegeven en hoe de Nederlandse R.-K. Kerkprovincie dat heeft gedaan.
Aansluitend baden de deelnemers de Vespers in de naar St. Willibrord vernoemde huiskapel (gedachtenis van de H. Franciscus), waarna een gezamenlijk diner de ontmoeting afsloot.

bron: rk aartsbisdom Utrecht

beeld: https://www.aartsbisdom.nl/

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *