Paus Franciscus herhaalt afwijzing van wijding van vrouwen.

Op 22 november 2022 interviewden vijf vertegenwoordigers van “America Media” paus Franciscus in zijn residentie in Santa Marta in het Vaticaan. America is het Amerikaanse jezuïtentijdschrift. Ze bespraken een breed scala aan onderwerpen met de paus, waaronder polarisatie in de Amerikaanse kerk, racisme, de oorlog in Oekraïne, de betrekkingen van het Vaticaan met China en de leer van de kerk over de wijding van vrouwen. Het interview werd in het Spaans gehouden met de hulp van een vertaler, We brengen hier in een werkvertaling het gedeelte van het interview dat handelt over de vraag van de wijding van vrouwen. Het antwoord van de paus geeft inzicht in zijn manier van denken.

Franciscus: “De vraag of vrouwen al dan niet gewijd zouden kunnen worden is een theologisch probleem. Ik denk dat we het wezen van de kerk amputeren als dat benaderen langs de weg van de ambtelijke bedieningen ( ministerialidad ) in de kerk. Het gaat niet alleen over de ambtelijke bedieningen.
De kerk is vrouwelijk, de kerk is een echtgenote. We hebben geen vrouwentheologie ontwikkeld die dit weerspiegelt. De benadering van de ambtelijke bedieningen tot nu toe is die vanuit het perspectief van Petrus, ik gebruik hier een theologisch begrip. Maar er is nog een ander beginsel dat in dit verband belangrijker is, dat is het Mariale principe, het principe van vrouwelijkheid ( femineidad) in de kerk, van de vrouw in de kerk. In dat  perspectief ziet de kerk zichzelf weerspiegeld omdat ze vrouw en echtgenote is. Een kerk alleen bezien vanuit het Petrinisch principe zou een kerk zijn waarvan men zou kunnen denken dat ze gereduceerd is tot haar ambtelijke dimensie, niets anders. Maar de kerk is meer dan een bediening, zij is het hele volk van God. De kerk is vrouw. De kerk is een echtgenote. Daarom wordt de waardigheid van vrouwen op deze manier weerspiegeld.
Er is nog een derde benaderingswijze: de administratieve bestuurlijke weg. De ministeriële weg, de Mariale invalshoek en de administratief-bestuurlijke, maar deze laatste is geen theologische notie, maar iets van normaal bestuur.
En in dit opzicht denk ik dat we vrouwen meer ruimte moeten geven. Hier in het Vaticaan komen de functies die aam vrouwen zijn toegewezen beter tot hun recht.
Bijvoorbeeld in de Economische Raad  waar zes kardinalen en zes leken zitting in hebben. Twee jaar geleden heb ik van de zes leken vijf vrouwen benoemd en dat was een revolutie. 
Verder: De plaatsvervangend bestuurder  van het Vaticaan is een vrouw. Als een vrouw zich met beleidszaken gaat bezig houden of zaken gaat managen doet ze het over het algemeen beter. Veel economen zijn vrouw en ze vernieuwen de economie op een constructieve manier.

Er zijn dus drie principes, twee theologische en één bestuurlijke. Het Petrinische-principe, dat is de ambtelijke dimensie, maar de kerk kan niet alleen daarmee functioneren. 
Het Mariale principe, dat is dat van de echtelijke kerk, de kerk als echtgenote, de kerk als vrouw. 
En het bestuurlijke principe, dat niet theologisch is, maar eerder dat van praktische betekenis is, over wat er moet worden gedaan. bestuur, gaat over wat men doet.

En waarom kan een vrouw geen gewijde bediening betreden? Het is omdat in het Petrinisch principe daar geen plaats voor heeft. Ja, men moet in deze ook vanuit het het Mariale-principe het vraagstuk benaderen, dat is belangrijk Een Vrouw is meer, ze lijkt meer op de kerk, die moeder en echtgenote is. Ik geloof dat we te vaak deze beginselen in  onze catechese hebben verwaarloosd.. We zijn te uitsluitend uitgegaan van het bestuurlijke- administratieve om het uit te leggen, en dat werkt op den duur niet.

Daarom is het geen gebrek aan waardering  dat de vrouw niet in toegelaten wordt tot de ambtelijke bedieningen. 

De vrouw is moeder en echtgenote en ziet het mysterie van de kerk duidelijker dan wij mannen. Om deze reden is het advies van een vrouw erg belangrijk en zijn de besluiten die zij neemt beter.”

Lees het volledige interview in het Engels,

Voor een uitgebreide documentatie over de wijding van vrouwen, lees meer

Voor de oud-katholieke benadering, klik hier

beeld: de oud-katholieke pastoor Grete Verheij bij haar 10 jarig jubileum in Amersfoort. https://amersfoort.okkn.nl/

voor een samenvatting van dit interview in het Nederlands Dagblad door Hendro Munsterman,

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *