“We boeken aanzienlijke vooruitgang in de richting van een kerk zonder angst”

Bisschop Bätzing doet in Koblenz verslag van zijn bezoek aan Rome en de Synodale Weg

Het was min of meer een thuiswedstrijd voor bisschop Georg Bätzing. Ongeveer 30 jaar geleden was de huidige voorzitter van de Duitse Bisschoppenconferentie en bisschop van het bisdom Limburg kapelaan in Koblenz. Reden te meer om als co-voorzitter van de Synodale Weg open en eerlijk te spreken over de huidige ontwikkeling van de hervormingsdialoog. Zijn lezing op 24 november had als titel “De synodale weg is krachtig en levendig”.

achterstand inhalen
“De Synodale Weg pakt de hervormingsachterstand van tientallen jaren aan”, zei Bätzing. Al sinds hij aalmoezenier was, was hij zich bewust van de problematiek van het diaconaat en het priesterschap van vrouwen, het celibaat en lekenprediking. “Maar sindsdien is er weinig gebeurd”, blikte hij terug. De Synodale Weg is een vernieuwingstraject dat voortkwam uit het misbruikonderzoek uit 2018 (het zogenaamde MHG-onderzoek).

Zware gesprekken Rome, maar we staan niet alleen
Natuurlijk was ook de reis van de Duitse bisschoppen vorige week naar Rome een onderwerp waarover Bätzing persoonlijke indrukken gaf. De gesprekken waren zwaar. 
Voor het Vaticaan bijvoorbeeld is de vraag of vrouwen priester kunnen worden niet bespreekbaar. Maar zelfs als Rome dit punt als onveranderlijk beschouwt, is het nog steeds een urgente vraag: “Het wordt gesteld en ligt daarom op tafel”, zei Bätzing voor het Koblenz-publiek in het Cusanus Gymnasium. De toegang tot het gewijde ambt moet worden versoepeld anders is de toekomst van de kerk in ons land is moeilijk voor te stellen’, benadrukte de bisschop. ‘We moeten als Duitse Kerk onze zorgen krachtig verdedigen.’ De Romeinse beschuldiging dat Duitsland een eigen weg inslaat, is ongegrond. “Er bestaan ​​wereldwijd soortgelijke processen en de eerste resultaten in het proces van de wereldsynode leveren dezelfde onderwerpen op als onze Synodale Weg.” De bisschop verwacht dat uiteindelijk het celibaat zou worden afgeschaft en dat vrouwen zouden worden toegelaten tot het gewijde ambt. “In het geval van universele kerkelijke vragen kunnen we alleen om verwerking vragen”, verduidelijkte hij, maar gaf meteen toe: “We doen wat we kunnen.” 

leken betrekken bij bisschoipsbenoeming?
Hij verwees naar de wijziging in het arbeidsrecht in Duitsland: Mensen die tot de LHBTQ+-groep behoren of gescheiden zijn, hoeven niet meer bang te zijn ontslagen te worden door hun katholieke werkgever (zoals tot nu toe in Duitsland wel het geval was red.). “We boeken aanzienlijke vooruitgang op weg naar een kerk zonder angst.” Bovendien werd ook de deelname van leken aan de verkiezing van bisschoppen voorbereid, noemde Bätzing de geboekte vooruitgang,

bron: bisdom Trier
beeld: bisdom Trier, . Foto: Julia Fröder

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *