De thuisgevers: huisvesting voor statushouders

Nederland kampt met een opvangcrisis van statushouders (erkende vluchtelingen). De organisatie ‘De Thuisgevers’ is een initiatief waarin samen met kerken en andere maatschappelijke organisaties wordt gezocht naar mogelijke huisvestingsplekken. Dat is geen gemakkelijke opgave. De Thuisgevers zoeken
naar (tijdelijk) onderkomen voor statushouders.


Het bisdom Den Bosch roept besturen van parochies en PCI-en op om ook te kijken of er ruimte voor huisvesting te vinden is, die beschikbaar gesteld kan worden aan statushouders.
En wellicht heeft u ook nog een idee! De Thuisgevers geven aan zich te richten op kwalitatief
hoogwaardige huisvesting waaronder verstaan wordt: een eigen entree, privacy, eigen kookgelegenheid en sanitair. Via De Thuisgevers kan ook worden gezorgd voor aanvullende sociale begeleiding. Meer informatie over het initiatief is te vinden op de website: https://dethuisgevers.nl

Oproep van de bisschoppen
Eerder dit jaar vroegen de Nederlandse Bisschoppen aandacht voor hulp aan vluchtelingen in
Nederland. In deze brief werd ook benadrukt dat gastvrijheid vele vormen kent. Statushouders
zijn onze medemensen die een leven opbouwen in Nederland. Het hebben van oprechte aandacht, gesprek en belangstelling s wezenlijk in het betonen van naastenliefde. Elkaar ontmoeten is hierbij cruciaal. Dit kan tijdens vieringen en daarbuiten. In de afgelopen jaren zijn prachtige initiatieven ontstaan! Laten we uit deze voorbeelden putten om te kijken wat nu mogelijk is.
We hopen en bidden dat we deze Kerst kunnen zeggen dat er voor hen wél plaats is in de herberg!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *