Nadere toelichting beleidsplan vieringen in het aartsbisdom

Kardinaal Eijk heeft op 27 oktober jl. mede namens de bisdomstaf een beleidsplan doen uitgaan betreffende Eucharistievieringen, woord- en communievieringen en gebedsvieringen in het Aartsbisdom Utrecht. “Nadien heb ik brieven en e-mails uit enkele parochies ontvangen waarin zowel waardering alsook bezorgdheid, teleurstelling of onbegrip te lezen is,” zo schrijft kardinaal Eijk in een toelichting op het beleidsplan die vandaag is verspreid binnen het aartsbisdom.

Kardinaal Eijk: “De vraag blijkt te leven of er, wanneer er over vijf jaar in het Aartsbisdom Utrecht op zondagen geen woord- en communievieringen meer zullen zijn, op zondagen nog gebedsvieringen mogelijk zijn. Over gebedsvieringen zegt de beleidsnota nauwelijks iets. Daarom hoop ik met deze aanvulling op het beleidsplan een en ander te verduidelijken.”

Klik hier voor de toelichting op het beleidsplan ‘Blijft dit doen om Mij te gedenken’.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *