Zijn synodaliteit en hiërarchie verenigbaar in de kerk?

Volgens de theoloog Julia Knop is synodaliteit heel moeilijk te rijmen met de hiërarchie van de katholieke kerk.Zij becommentarieerde dit in de podcast van de Katholieke Academie van het bisdom Dresden-Meissen “Met hart en houding”.

“Uiteindelijk zitten we opgescheept met het Eerste Vaticaans Concilie, waarin de Rooms-Katholieke Kerk een streng hiërarchisch principe dogmatiseerde, het primaat en de onfeilbaarheid van de paus”, zei Knop donderdag. Het synodeprincipe daarentegen brengt gezamenlijk overleg en besluitvorming vanaf zijn oorsprong samen.

In hun hervormingsdialoog op de synodale weg willen de Duitse katholieke bisschoppen en het Centraal Comité van Duitse katholieken de toekomst van het kerkelijk leven in Duitsland bespreken. Uitgangspunt is daarbij een langdurige kerkelijke crisis die door het misbruikschandaal is verergerd.

Het is echter een bijzonderheid van het rooms-katholicisme om raadpleging en beslissing strikt te scheiden, aldus de dogmaticus die in Erfurt doceert: “Zodat men op het ene niveau overleg pleegt, maar op een ander niveau worden de beslissingen genomen. Dus: wie adviseert, beslist niet, en wie beslist, zoekt advies.” Bij de andere denominaties is dat heel anders.

“Overleg van onderop en beslis van bovenaf”

Het hervormingsproject “Synodale Weg” van de katholieke kerk in Duitsland is daarentegen structureel anders: “Er is gekozen voor een format waarin de mensen die adviseren en beslissen dezelfde zijn. Dat is iets nieuws op rooms-katholiek gebied. Maar we ervaren, het werkt niet zo slecht, het is erg lastig en nog wennen, maar er ontstaat een goede debatcultuur.”

Inflatoir gebruik van de term “synodaliteit”

Knop constateerde ook een inflatoir gebruik van de term “synodaliteit” in de katholieke sfeer. “Synodaal is juist het label dat alles krijgt wat goed hoort te zijn in de kerk. Een heel positief woord”, aldus de theoloog. “Maar het is ook uitstekend geschikt om de eigen gezagspositie te onderstrepen – vooral met betrekking tot de structuren van de kerk.”

Beluister de podcast (Duits)

bron: domradio

beeld: https://www.uni-erfurt.de/

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *