Armoede-onderzoek 2022

Eens in de drie jaar doet Knooppunt Kerken en Armoede onderzoek naar wat diaconieën, parochiële caritasinstellingen en andere kerkelijke organisaties in Nederland doen op het gebied van armoede. In 2022 heeft dit onderzoek ook plaatsgevonden. Hierbij is tevens gekeken naar wat deze organisaties onderscheidt van andere partijen en welke (maatschappelijke) ontwikkelingen te zien zijn.

Uitkomsten
Het onderzoek leverde twee belangrijke uitkomsten op:

  • Kerken hebben oog voor groepen die buiten de boot vallen, omdat ze bijv. geen recht heb-ben op steun van de overheid of andere organisaties (denk aanongedocumenteerden en mensenmet een inkomen net boven lage inkomensgrens).
  • ‘Gewone burgers’ weten niet dat ze bij de kerk aan kunnen kloppen voor steun of denken dat ze dan lid moeten zijn of worden. Tegelijkertijd zijn mensen, die wel steun van de kerk krijgen terwijl ze zelf niet zoveel met kerk hebben, ‘blij verrast’ dat dat kan.

Conferentie

Mensen in armoede worden bereikt doordat parochianen, diakens, pastores e.a. zelf actief erop uittrekken.
In een tijd waarin de armoede in Nederland toeneemt, heeft de Kerk een unieke en belangrijke bijdrage te leveren. Vanuit de christelijke opdracht tot naastenliefde roepen de uitkomsten van het Armoedeonderzoek 2022 ons op om de kloof, die er bestaat te dichten. Hoe we dat in samenwerking kunnen doen: daarover wordt tijdens de landelijke Armoedeconferentie op 30 januari 2023 gesproken en nagedacht.
Op deze conferentie wordt het rapport Armoedeonderzoek 2022 aangeboden aan de minister voor Armoedebeleid, Carola Schouten. Mgr. De Korte zal -net als scriba René de Reuver- een reactie geven op het onderzoek en er zijn diverse workshops.

Bekijk een youtubefilm over bestrijding kinderarmoede met minister Carola Schouten

bron: Nieuwsbrief bisdom Den Bosch

beeld: https://www.rijksoverheid.nl.jpg

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *