Een doorstart

­We zullen doorgaan ….

Het zijn de jaren 80.

De oprichters van het nieuwe tijdschrift De Roerom willen een tegengeluid laten horen. Het is een roerige periode van restauratie en censuur binnen de katholieke kerk in Brabant. De liberalere opener koers van de bisschoppen Bekkers en Bluyssen uit de jaren 60 en 70 tijdens het Tweede Vaticaans Concilie lijkt van voorbije aard.

Met grote betrokkenheid gaat een grote redactie van vrijwilligers aan de slag met berichtgeving over kerk en samenleving en extra aandacht voor de mooie en culturele kanten van het geloof en de grote én kleine persoonlijke verhalen.

In 2005 krijgt De Roerom de broodnodige digitale uitbreiding met www.deroerom.nl. De site biedt extra ruimte voor meer actueel- religieus- nieuws en ontwikkelingen binnen de (RK) kerk in Nederland en in het buitenland.

Blad en de basis

Het blad ontwikkelt zich intussen tot fris aantrekkelijk magazine voor zingeving, religie en samenleving, gewaardeerd door enkele duizenden abonnees. Door vergrijzing en de coronaperiode neemt het aantal abonnees af. In juli 2022 verschijnt na 36 jaar het laatste nummer. Maar de oorspronkelijke geest van De Roerom is niet verdwenen!

In deze tijd waarin we te maken hebben met onzekerheid, tal van crises en waarin velen het kerkgebouw achter zich hebben gelaten blijkt de behoefte aan betrouwbare berichtgeving en verhalen over zingeving, religie en samenleving, juist groot. Vandaar de doorstart van de website. Wij willen je graag blijven informeren en verhalen vertellen.

En door.

Na een zoektocht komen De Roerom en het VKMO met elkaar in contact. Het VKMO is een netwerk van 39 katholieke maatschappelijke organisaties*. Het VKMO wil de website van De Roerom overnemen per 1 januari 2023. Binnen dat netwerk gaat www.deroerom.nl verder met het verzorgen van verhalen, berichtgeving, filmpjes, en podcasts. De basis blijft de katholieke sociale traditie en oecumene, samenwerking tussen verschillende religies en zingeving, interesse voor spirituele trends en maatschappelijke ontwikkelingen. We kijken naar Nederland, maar ook over de grenzen, dat mag je van katholieken verwachten.

Door de komst van De Roerom wordt de digitale uitstraling van het VKMO versterkt, immers eerder werd de website www.katholiek.nl al overgenomen. De komende maanden zal gewerkt worden aan de afstemming c.q. samenwerking van beide sites en aan nieuwe mogelijkheden. Dit alles met een mooi doel: elkaar inspireren en het eigentijdse katholieke geluid en gezicht versterken.
Meer details volgen. Blijf de berichtgeving op www.de roerom.nl komende maanden volgen!

Redactie www.deroerom.nl
Bart Verreijt

Liesbeth de Moor

———————
*Verband van Katholieke Maatschappelijke Organisaties. Doel van het VKMO: “bijdragen aan een betere samenleving door katholieke identiteit op eigentijdse wijze met die samenleving te verbinden”. (Zie: www.vkmo.nl)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *