Week van gebed voor eenheid 2023 wil verbinding brengen

De Week van gebed voor eenheid van christenen 2023 moedigt kerken aan om goed te doen en recht te zoeken. Bijzondere aandacht is er voor de verdeeldheid die veroorzaakt wordt door het onrecht van ongelijkheid en racisme. Dat maken MissieNederland, de Raad van Kerken in Nederland en Samen Kerk in Nederland (SKIN) vandaag tijdens de viering van Keti Koti bekend. De jaarlijkse gebedsweek vindt plaats van 15 tot en met 22 januari 2023. Werkgroepen in het land kunnen nu al starten met de voorbereidingen.

Het materiaal voor de Week van gebed voor eenheid 2023 werd voorbereid door kerken uit de Amerikaanse staat Minnesota. Zij kozen het thema ‘Doe goed, zoek recht’ uit, naar aanleiding van een Bijbeltekst uit Jesaja 1 vers 17.  Jan Willem Janse, projectleider bij MissieNederland: ‘De gruwelijke gebeddood van George Floyd in deze staat in 2020, als gevolg van het handelen van een politieagent, bracht wereldwijd een beweging op gang waarin (de gevolgen van) racisme en etnocentrisme worden besproken. Ook in de kerk. In het materiaal wordt gekeken naar de rol van de kerk en gebeden om eenheid.’gebed

Christien Crouwel, algemeen secretaris van de Raad van Kerken: ‘De eenheid van christenen zou een teken en voorproefje moeten zijn van de herstelde eenheid van de hele schepping. Maar verdeeldheid onder christenen verzwakt de kracht van dat teken en versterkt de gebrokenheid. Door samen te bidden voor eenheid van christenen worden we in staat gesteld om na te denken over wat ons bindt. Het ondersteunt onze inzet om onderdrukking en verdeeldheid tussen mensen aan te pakken.’

Samenwerking met internationale en migrantenkerken

Dit jaar is SKIN, de vertegenwoordiger van internationale en migrantenkerken, intensiever betrokken bij het ontwikkelen van het Nederlandstalige materiaal. Afgelopen jaar promootte deze koepelorganisatie de gebedsweek ook al actief. Hedwig Komproe, bestuurslid van SKIN: ‘De thema’s van 2023 zijn voor veel internationale kerkgemeenschappen in Nederland actueel en levend. Het is belangrijk dat we trauma’s en onrecht uit heden en verleden herdenken en effectief verwerken, en nadenken hoe we als christenen kunnen bijdragen aan rechtvaardigheid. Gezamenlijk gebed kan daar behulpzaam bij zijn.’

Samenstelling werkgroepen

Komend najaar kunnen geloofsgemeenschappen en werkgroepen weer beginnen met het voorbereiden van de plaatselijke gebedsweek. In veel plaatsen in Nederland werken lokale geloofsgemeenschappen al met elkaar samen bij de voorbereidingen. Dit zijn zowel Nederlandse kerken uit allerlei stromingen alsook internationale/migrantenkerken. De kerken uit Minnesota moedigen deze samenwerking aan. Ze vragen aan werkgroepen naar zichzelf te kijken om te zien of de groep ook de diversiteit in afkomst vertegenwoordigt die in de eigen plaatselijke situatie aanwezig is. MissieNederland, de Raad van Kerken en SKIN ondersteunen deze oproep van harte.

Materiaal binnenkort beschikbaar

Om werkgroepen te helpen bij de voorbereidingen ondersteunen de dragende koepelorganisaties hen met diverse materialen. Voor de Week van gebed voor eenheid wordt onder andere een orde van dienst aangeboden en materiaal voor de acht dagen van gebed en bezinning. Ook worden er materialen ontwikkeld voor kinderen en tieners om in de kerk, op scholen en/of thuis te gebruiken. Via www.weekvangebed.nl kan men zich inschrijven om op te hoogte te blijven van nieuw materiaal dat in de komende periode beschikbaar komt.

Over de Week van gebed voor eenheid

De gebedsweek voor eenheid kent een lange gebedstraditie die ruim 175 jaar geleden al begon. Wereldwijd bidden miljoenen christenen om eenheid. Tegelijk tonen ze hun verantwoordelijkheid voor anderen door de problemen van de samenleving in de voorbeden een plek te geven. Naar schatting doen in Nederland 200.000 mensen mee met het initiatief.

bron: Raad van Kerken

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *