Duitse kerk: bestrijding mensenhandel

voor slachtoffers gemakkelijker maken om te vertrekken

In Duitsland wordt een initiatief van paus Franciscus onvoorwaardelijk gesteund. Samen met hulporganisaties en verenigingen zetten de katholieke bisschoppen zich in voor de bestrijding van mensenhandel. Hiervoor zijn al concrete voorstellen.

In het 144 pagina’s tellende regeerakkoord wordt mensenhandel vier keer genoemd.

De SPD, Groenen en FDP willen een nationaal actieplan opstellen tegen slavernij van mensen, bijvoorbeeld voor seksuele uitbuiting, en een onafhankelijk toezichthoudend orgaan oprichten. Bij dergelijke projecten kan ze rekenen op de steun van de Duitse Bisschoppenconferentie en katholieke hulporganisaties en -verenigingen.

Divers beeld van mensenhandel

Dat werd duidelijk in de Berlijnse Katholieke Academie tijdens de eerste conferentie van de “Werkgroep tegen mensenhandel”, opgericht door de Migratiecommissie van de Bisschoppenconferentie. Onder leiding van de hulpbisschop van Keulen, Ansgar Puff, wil het orgaan een lobby zijn voor de getroffenen en de samenwerkende actoren verbinden.

Onder andere de Duitse Caritas Vereniging, de hulporganisaties Renovabis en Missio, de Malteser Hilfsdienst en de vrouwenhulporganisaties Solwodi en In Via evenals de Duitse Commissie Justitia et Pax, een forum van internationaal geëngageerde katholieke organisaties, zijn vertegenwoordigd.

Hun vertegenwoordigers en andere deskundigen schetsten een divers beeld van mensenhandel. Want “plaats delict” zijn niet alleen het bordeel en de straatprostitutie, maar ook de voedseldiscounter of de elektronicawinkel: niet alleen degenen die gebruik maken van de diensten van prostituees, maar ook degenen die goedkoop vlees of een smartphone kopen profiteren vaak – ook onbedoeld – van mensenhandel.

Uitbuitende arbeidsomstandigheden

Omdat er in de regel sprake is van dwang of op zijn minst uitbuitende arbeidsomstandigheden als mensen hun lichaam aanbieden of werken tegen dumpinglonen in Duitse slachthuizen of Aziatische fabrieken. Het probleem breidt zich uit naar particuliere huishoudens, waar veelal buitenlands verplegend personeel gedwongen wordt 24 uur per dag beschikbaar te zijn tegen een minimale vergoeding.

Al in 2014 maakte paus Franciscus de strijd tegen dergelijke vormen van mensenrechtenschendingen een prioriteit voor de katholieke kerk. Op zijn initiatief werd de Santa Marta Group opgericht, een internationaal netwerk van bisschoppen en bisschoppen politie en andere rechtshandhavingsinstanties. Het is vernoemd naar de pauselijke residentie, het pension Santa Marta in het Vaticaan.

Concrete aanbevelingen gepresenteerd

Samen met deze alliantie heeft de werkgroep van de Duitse Bisschoppenconferentie vorig jaar concrete aanbevelingen gedaan. Ze pleit ze voor een compensatiefonds bedoeld om slachtoffers van illegale winsten uit mensenhandel te compenseren en te ondersteunen.

De opbrengsten van dergelijke mensenrechtenschendingen zijn enorm, zoals experts op de Berlijnse conferentie bevestigden. Volgens schattingen bedragen de winsten van niet-statelijke daders alleen al meer dan 150 miljard euro wereldwijd – en de trend zet door.

Tegelijkertijd zijn er tot nu toe slechts enkele misdaden vervolgd. En verkenning wordt bemoeilijkt doordat mensenhandel, naast maffia-achtige organisaties, steeds vaker wordt bedreven door daders die zelfstandig reizen of werk organiseren en de slachtoffers aan elkaar doorgeven.

Er zijn ook tal van andere hindernissen bij de vervolging van mensenhandel. De bescherming van de getroffenen komt ook in het gedrang door het gebrek aan personeel bij de rechterlijke macht en het feit dat er meerdere afdelingen zijn die verantwoordelijk zijn voor verschillende aspecten van mensenhandel in plaats van een centrale autoriteit. Bovendien klagen experts over ongecoördineerde wettelijke regelingen. “Veel elementen uit de bestrijdingsregelingen kunnen in de praktijk niet worden uitgevoerd”, bekritiseerde Christine Höfele, expert mensenhandel bij het parket van Berlijn.

Verschillende verantwoordelijkheden van de politie in de deelstaten op het gebied van mensenhandel maken het ook moeilijk om het optreden te coördineren, zoals Dennis Sporleder van de federale recherche toegaf.

Daarom is het des te belangrijker om de mogelijkheden voor niet-gouvernementele organisaties om juridisch advies en andere hulp te bieden te versterken, eiste Margarete Muresan van de katholieke vrouwenhulporganisatie In-Via.

Kerken moeten het goede voorbeeld geven

Hulpbisschop Puff benadrukte dat de kerken niet alleen worden opgeroepen om aan te dringen op het wegwerken van deze tekorten. Zij moeten zelf het goede voorbeeld geven als het gaat om goederen en diensten en alleen goederen en diensten accepteren die voldoen aan mensenrechtennormen. “Onze wereldwijde netwerken kunnen ons enorm helpen”, zei Puff.

In de marge van de conferentie maakte de werkgroep die hij leidde duidelijk dat ze niet wilden stoppen met het analyseren van het probleem.

Ze presenteerde een discussienota die verwijst naar een zelfverbintenis van het “Traffic Light”: “Slachtoffers van mensenhandel moeten ook een verblijfsrecht krijgen, ongeacht hun bereidheid om te getuigen”, waren de SPD, Groenen en FDP het eens in hun regeerakkoord. De katholieke werkgroep steunt dit van harte.

Recht op hereniging voor de families van de slachtoffers

Slachtoffers uit niet-EU-landen die eruit weten te komen, hebben tot nu toe alleen onder strikte voorwaarden een verblijfsvergunning gekregen, bekritiseerde ze. Dit is alleen het geval als hun aanwezigheid in het strafproces noodzakelijk wordt geacht en zij zich beschikbaar stellen als getuigen. Daarnaast wordt de toch al korte bedenktijd van drie maanden, waarin de veelal getraumatiseerde slachtoffers moeten beslissen over een eventuele verklaring, vaak niet gehonoreerd door de vreemdelingendienst omdat zij twijfels hebben over de toedracht van mensenhandel.

De werkgroep pleit er daarom voor om de verblijfsvergunning niet meer te koppelen aan de bereidheid om te getuigen. Of bij een vertrekplicht de bedenktijd verdubbelen naar zes maanden. Er moet ook een recht komen om zich bij de families van de slachtoffers te voegen, die vaak worden bedreigd door de daders in hun land van herkomst. De krant stelt ook dat de slachtoffers niet mogen worden gedeporteerd naar staten waar ze opnieuw kunnen worden “gepakt” door hun uitbuiters.

Hulpbisschop Puff presenteert actieplan tegen mensenhandel

De zesde internationale conferentie van de Santa Marta Group eindigde op 19 mei 2022 in de Pauselijke Academie voor Sociale Wetenschappen in het Vaticaan. Leiders van de kerk, wetshandhavingsinstanties en het maatschappelijk middenveld wisselden ervaringen en strategieën uit in de strijd tegen mensenhandel en “moderne slavernij”.

bron: domradio

beeld: shutterstock © Anatta_Tan

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *