Multireligieuze online viering in verband met de aardbevingen in Duitsland

“Gebed kent geen grenzen”

Na de zware aardbeving in het Turks-Syrische grensgebied doet het Christelijk-Islamitisch Forum Keulen een uitnodiging uitgaan voor een gebedsmoment op deze dinsdagavond. Maar hoe bidden leden van verschillende religies samen?

Het christelijk-islamitisch forum bestaat uit vertegenwoordigers van de vijf bisdommen in Nordrhein -Westfalen, (grenzend aan Nederland) inclusief het aartsbisdom Keulen, de drie regionale Evangelische Kerken.
Totaal negen moslimorganisaties zijn erbij betrokken: grote gemeenschappen zoals Ditib, Millî Görüş, islamitische culturele centra en de Centrale Raad van Moslims, maar ook kleinere gemeenschappen zoals het ontmoetings- en opleidingscentrum voor moslimvrouwen, de Duitse Moslimliga of de soefigemeenschap Maktab Tarighat Ovyssi uit Düsseldorf

De vorm waarvoor gekozen is ziet er als volgt uit: de respectievelijke gemeenschappen bidden op een wijze die ze gewend zijn, er is een moslimgebed en er is een christelijk gebed, je bent aanwezig als de anderen aan het bidden zijn. Het is dus niet een gezamenlijk gebed. Moslimteksten worden gereciteerd en er wordt voor gebeden en christelijke teksten worden gereciteerd. Dit gebeurt allemaal achter elkaar. Ieder kan deze teksten lezen en volgen. Wat ons verenigt, is dat we op onze eigen manier, maar in elkaars aanwezigheid onze verzoeken aan God voorleggen en dat in het openbaar doen.

De coronapandemie heeft ons geleerd dat het mogelijk is om hierbij gebruik te maken van de communicatiemiddelen van onze tijd. Mensen zijn op verschillende plaatsen, maar met elkaar verbonden door de Zoommogelijkheid. Bidden kent geen grenzen, dus je kunt het ook online doen.

Door deze aanpak kunnen veel mensen uit verschillende plaatsen mee zonder allemaal naar één plek te moeten reizen.

Multireligieus en interreligieus feest

De “multireligieuze viering” is een bijeenkomst waarbij mensen van verschillende religies gebeden uitspreken in bewoordingen en vormen vanuit hun eigen tradities in aanwezigheid van gelovigen van andere religies. Op deze manier wordt in aanwezigheid van anderen en op een gemeenschappelijke plaats de eigen traditie beleefd, maar worden er geen gemeenschappelijke gebeden uitgesproken.
Het gebed komt op bij ieder die getroffen is door deze verschrikkelijke aardbeving en het richt zich op iedere aanwezige. Eerste gedachte is wellicht: “die aardbeving is ver weg”. Maar veel mensen hier onder ons hebben familieleden daar  in de regio wonen. Dat betekent dus dat het niet ver weg is, mensen voelen zich machteloos, willen wat doen, zijn echt bezorgd. Het beweegt ons allemaal. Het is een catastrofe die mensen raakt, over religieuze grenzen heen. Samen willen we onze zorgen uiten, onze gebeden richten tot God en zo ook mensen stimuleren om voor elkaar op te komen.

De organisatoren hopen dat er zoveel mogelijk mensen meedoen, zodat duidelijk wordt dat het niet alleen gaat om de mensen daar in Turkije en Syrië, maar ook om degenen die in ons midden zijn. Ook zij hebben de komende tijd hulp en ondersteuning nodig.

Er komt zeker veel op ons af als het gaat om het ondersteunen van getroffenen, het helpen omgaan met hun ellende en machteloosheid. Afgezien van de zeer tastbare noodhulp die nu op gang komt. In alle opzichten geldt dat iedereen zijn aandeel moet geven.

Als iemand wil aansluiten hoe kan dat?

Er is het internetportaal www.christenundmuslime.de en vice versa www.muslimeundchristen.de , wat naar hetzelfde doel leidt. Daar vind je de teksten en klik hier op deze link om er straks om 18.30 uur op af te stemmen.

bron: domradio.de

beeld: shutterstock

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *