Slechts voorlopige eindtekst van Synode Praag

Definitieve vorm in bewerking |

De eerste pan-Europese vergadering van de katholieke kerk in Praag eindigde met de presentatie van het ontwerp van een einddocument. De komende weken moet dit voorstel tot een definitieve tekst worden bewerkt.
De twintig pagina’s tellende tekst wordt de komende weken door een redactieteam afgerond. Tot die tijd hebben de 39 deelnemende delegaties uit alle delen van Europa de gelegenheid suggesties voor aanvullingen en formuleringen te doen. 

Openlijk genoemde spanningen

Het voorontwerp, dat niet schriftelijk werd verspreid, bevatte zeer uiteenlopende bijdragen uit meer dan 40 landen. Spanningen tussen ‘conservatieve’ en ‘progressieve’ stromingen worden openlijk als zodanig geïdentificeerd, evenals de wonden die geslagen werden door de misbruikschandalen. Ook inbegrepen zijn uiteenlopende standpunten over onderwerpen als de wijding van vrouwen of het opnemen van varianten van liefde en seksualiteit die niet overeenkomen met de morele leer van de kerk. 

Concrete voorstellen om deze tegenstrijdigheden te overwinnen worden in de tekst niet gedaan. De nota constateert echter een brede consensus dat de synodale vorm van beraadslaging en besluitvorming in de kerk verder moet worden ontwikkeld.

Bisschop Bätzing spreekt van “inventarisatie”

De Duitse bisschoppenconferentie-voorzitter Georg Bätzing zei in een eerste reactie dat het “een inventarisatie was, maar nog geen onderscheiding”. De kerk is nog niet in een “nieuw Pinksteren”, zoals de ontwerp eindverklaring beweert. De Zwitserse bisschop Felix Gmür bekritiseerde de tekst als te vaag en riep op om spanningen en conflicten duidelijker te benoemen. 

Ook andere sprekers vroegen om inhoudelijke verduidelijkingen en verdere uitwerkingen. Verschillende sprekers uit Oost-Europa pleitten voor meer nadruk op de dogmatische en moraaltheologische standpunten van de katholieke kerk.

Verlangen naar een pan-Europese synodale vorm

De voorzitter van de Raad van Europese Bisschoppenconferenties en aartsbisschop van Vilnius, Gintaras Grusas, verklaarde dat deze voorlopige tekst, ondanks veel tekortkomingen, zijn persoonlijke verwachtingen ver had overtroffen. Het laat zien dat het samen op weg zijn vruchten afwerpt.

De Relator-generaal van de Wereldsynode, kardinaal Jean-Claude Hollerich, zegde toe dat hij de in Praag tot stand gekomen bijdragen in zou brengen op de Wereldsynode in Rome in oktober.

De wens om in de toekomst regelmatig een pan-Europese synodale vorm van de kerk te herhalen, werd meermaals geuit. 
Het blijft onduidelijk of de vergadering van de voorzitters van de Europese bisschoppenconferentie, die ook in Praag zal plaatsvinden ( vrijdag en zaterdag), een eigen tekst zal presenteren.

bron: domradio.de

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *