Theoloog Halik over Duitse stem op de Wereldsynode

“Geen goedkope aanpassing”

Godsdienstfilosoof Thomas Halik pleit voor het overwinnen van de vooroordelen van andere landen tegen kerkhervormingsideeën uit Duitsland. De kerk moet met de tijd meegaan en niet bang zijn voor debatten. Hij hield een inleiding maandag tijdens de Continentale bijeenkomst van de WereldSynode en hij zei in een interview dat er een vooroordeel bestond dat Duitse katholieken te gefocust waren op het veranderen van kerkelijke instellingen.

Beluister en bekijk de inleiding van Thomas Halik

Als er zulke veranderingen zouden komen, zouden ze grondig theologisch moeten worden voorbereid, legde Halik uit. Voor het laatste hervormingsconcilie van de katholieke kerk 60 jaar geleden (Tweede Vaticaans Concilie, 1962-1965) was er een hele generatie theologen nodig om de vernieuwing van de kerk voor te bereiden. 
Wereldsynode 2021-2024

Op 9 oktober 2021 opende paus Franciscus een wereldwijd synodaal proces van de katholieke kerk. In de meertrapsdialoog, die aanvankelijk voor twee jaar en nu voor drie jaar gepland was, zou de kerk vooral een andere stijl van handelen moeten hanteren. Het eerste wat je moet doen is beter naar elkaar en anderen luisteren. Volgens de wens van de paus zou de kerk dus beter moeten erkennen voor welke uitdagingen zij staat en hoe zij – volgens Gods wil – daarmee omgaat.

Halik voerde campagne om de in Duitsland opgeworpen vragen niet taboe te maken, maar er publiekelijk over te debatteren. Hij stelde dat de bijeenkomsten van het Duitse Synodale Weg “belangrijke vragen zeer scherp hadden verwoord”. Het is belangrijk om dit serieus te nemen en in een bredere context te plaatsen. In de symfonie van de Wereldsynode is de kerk in Duitsland een “belangrijke stem”.

De kerk moet de dialoog aangaan, inculturatie

Met betrekking tot de roep om een ​​nieuwe katholieke seksuele moraal zei Halik dat het “de hoogste tijd was dat we een nieuwe, diepere theologische antropologie ontwikkelden”. De kerk moet de nieuwe bevindingen in de natuur- en menswetenschappen serieus nemen. “Seksualiteit verandert ook in de geschiedenis en in culturele contexten”, benadrukte de gerenommeerde wetenschapper. De kerk ervoer de seksuele revolutie 50 jaar geleden als een schok en nam slechts een defensieve houding aan. Nu moet ze de dialoog voeren, ook met vertegenwoordigers van genderstudies. 

Over het zelfbeeld van de kerk in de 21e eeuw zei Halik dat het beeld van de kerk “als een kasteel met gesloten vestingwerken” geen perspectief had. De taak van de kerk is de verkondiging van het evangelie; “En dat kan alleen via inculturatie, d.w.z. in dialoog met de hedendaagse cultuur”.

begrijp de tekenen van de tijd

De kerk moet niet zomaar de tijdgeest, mode en taal van de wereld overnemen, maar moet de tekenen van de tijd leren begrijpen, want “dat is de taal van God, de gebeurtenissen waardoor God zich in het heden laat zien”. In de 19e eeuw reageerde de kerk verkeerd op de moderniteit en zocht ze een uitweg in een tegencultuur, legt Halik uit. In de huidige situatie moet ze een andere weg inslaan: “geen goedkope aanpassing, maar een echte dialoog”.

bron en beeld: Domradio.de

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *