Een kerk zonder priesters?

Controverse in België |

Een groep katholieke leken in Luik, België heeft eern brochure uitgegeven met een pleidooi voor het afschaffen van het gewijde priesterschap. In de publicatie “Laten we de kerk teruggeven aan het volk van God! Een einde maken aan het klerikalisme” zien de auteurs dit als de enige weg om het klerikalisme uit te roeien.

Dit boekje,geeft uiting aan het onbehagen van veel Belgische katholieken over het priesterschap. o.a. door de crisis van seksueel misbruik door geestelijken. Het hekelde het gebrek aan “echte egalitaire en daarom broederlijke relaties tussen priesters en de gelovigen om hen heen”. Het voerde ook aan dat het christendom “de overwinning en vernietiging van alle heilige aanbidding, functies en priesterschap” introduceerde, en zei dat het christendom het onderscheid tussen het heilige en het profane had weggenomen.

Deze stellingname stuit op een felle reactie van een andere groep katholieken. |

“Nee, we willen geen Kerk zonder priesters”, aldus deze tweede groep in een artikel dat op 4 maart verscheen in La Libre Belgique .Het artikel in reactie, werd geschreven door Frédéric Close, een gepensioneerd magistraat, en mede ondertekend door negentien anderen

“Priesterschap is een essentiële dimensie van de Kerk”

Maar het artikel in La Libre Belgique poogt dat te weerleggen. “Behoort een kerk zonder priesters – en dus zonder sacramenten – nog wel tot de Petruskerk?” vroegen de auteurs. Ze zeiden dat alleen al het voorstel om priesters uit te schakelen tot andere problemen zou leiden. “Aangenomen dat het ‘zonder priester’ mogelijk is om je te gedragen als een kind van God en een broeder (of zuster) van mensen, moet dan niet vooral worden gevreesd dat de honger naar macht van de leken morgen groter zal blijken te zijn dan die van de geestelijkheid vandaag?” zo vragen zij nzich af.
Jean de Codt, ook een Belgische magistraat, zei dat hij de brief ondertekende om “er op te wijzen dat het priesterschap een essentiële dimensie van de Kerk is en dat de priester onmisbaar is voor het vieren van de mis, het aanbieden van het sacrament van verzoening en het inzegenen van huwelijken”.

Het krantenartikel was niet de enige reactie op de provocerende brochure. Een petitie met de titel “Ze willen het priesterschap doden”, is inmiddels door meer dan 1.700 mensen ondertekend. Bisschop Jean-Pierre Delville van Luik sprak zich ook uit tegen het boekje en de suggestie dat het klerikalisme alleen kan worden overwonnen door het priesterschap af te schaffen. “Deze woorden worden door veel priesters, diakenen en katholieke leken als onrechtvaardig en beledigend ervaren”, zei hij in een verklaring die op 17 februari op de website van het bisdom werd geplaatst. “Ik beschouw ze als volkomen onjuist als ik denk aan de grote toewijding die ik heb gezien bij de priesters en andere pastorale actoren van ons bisdom gedurende de bijna tien jaar van mijn episcopaat”, voegde hij eraan toe. “De initiële vragen van de auteurs zijn zeer relevant, maar de antwoorden zijn grof geformuleerd”, zei de 71-jarige bisschop.

Lees hier het artikel in La Libre Belgique

Read more at: https://international.la-croix.com/news/religion/controversy-in-belgium-after-group-demands-a-church-without-priests/17420

bron: La Croix International

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *