Nieuwe Raad van Deskundigen ter verbetering verwerking misbruik (D) (update met videopresentatie)

De Duitse Bisschoppenconferentie heeft haar herstructurering op het gebied van de aanpak van misbruik gepresenteerd. Tijdens een bijeenkomst met vertegenwoordigers van de media op woensdagmiddag presenteerden de bisschoppen Helmut Dieser en Stephan Burger, die verantwoordelijk zijn voor dit onderwerp, de details.

25/02/2023Misbruik in de DDR: gedekt door kerk en staat

Mario Galgano – Vaticaanstad

Het kernelement van het nu genomen besluit is de oprichting van een raad van deskundigen van maximaal tien leden, die moet worden bepaald door een selectiecommissie zonder vertegenwoordigers van de kerken. Bisschop Dieser (Aken) heeft in de bisschoppenconferentie de portefeuille over het thema ‘misbruik’ overgenomen van bisschop Stephan Ackermann van Trier. Dieser gaf een toelichting. “De leden van de raad van deskundigen hebben een gevarieerde achtergrond qua discipline en beroep, maar hebben ervaring op het gebied van seksueel misbruik en geweldservaringen (o.a. B. rechten, geneeskunde, psychologie, sociologie, criminalistiek) en kennis op het gebied van monitoring, proces- en kwaliteitsmanagement.

Bovendien besloten de bisschoppen tot een jaarlijkse enquête in afzonderlijke (aarts)bisdommen om de regelgeving, maatregelen en processen in een “continue proces” op locatie te implementeren. Alle (aarts)bisdommen hebben zich hieraan gecommitteerd, verzekerde de bisschop van Aken. Op basis van de resultaten van deze jaarlijkse enquete zal de raad van deskundigen verdere stappen ter verbetering aanbevelen aan de Duitse Bisschoppenconferentie.  “De focus ligt op kwaliteitsborging, standaardisatie en de verdere ontwikkeling van eerdere maatregelen en processen”.

Denk aan het perspectief van de getroffenen

Twee leden van de raad van deskundigen zullen zich speciaal bezig houden met het perspectief van de degenen die door misbruik zijn getroffen. Daarnaast blijft de huidge Adviesraad voor Betrokkenen bestaan als een onafhankelijk orgaan en zal zijn zorgencommuniceren met de raad van deskundigen.

Deze Adviesraad Betrokkenen heeft in het recente verleden het onderwerp verantwoordelijkheid voor misbruik al keer op keer op de agenda gezet, vervolgt bisschop Dieser. 
Aartsbisschop Burger van Freiburg bedankte de adviesraad voor de constructieve bijdragen. “De getroffenen blijven zich inzetten ondanks hun ervaringen met misbruik en blijven druk uitoefenen op de kerk om verantwoordelijkheid te nemen door middel van preventie, interventie, verwerking en erkenning. Dat heeft mijn grootste respect en mijn diepste dankbaarheid”, aldus de bisschop. Het is belangrijk dat er in de toekomst om de zes maanden een regelmatige uitwisseling met raad van deskundigen plaatsvindt.

Tot sloit merkte bisschop Dieser op: “We verwelkomen alle initiatieven van de wetgever om meer verantwoordelijkheid te nemen in de kwestie misbruik. Als de wetgever passende staatsstructuren opzet en meer verantwoordelijkheid wil nemen, zijn de bisschoppen natuurlijk bereid om onze samenwerking voort te zetten.”

bron: Vatican News

Bekijk de videopresentatieover misbruik die werd gegeven tijdens de slotzitting van de Synodale Weg

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *