Oecumenelezing 2023

bisschop DirkJan Schoon houdt de lezing

Gods complot, meer dan polarisatie

Het thema van de Oecumenelezing op vrijdagmiddag 12 mei is ‘Gods complot: méér dan polarisatie. Polarisatie zit in de lucht, tenen zijn lang en lontjes zijn kort, tegenstellingen tussen groepen mensen leiden tot heftige confrontaties, waarbij ieder het eigenbelang vooropstelt tegen dat van een ander.

Direct aanmelden >

Hoe gaan kerken met scherpe tegenstellingen in de maatschappij of binnen de eigen kring om? Is christelijk geloof een pleister voor alle wonden, een mantel der liefde waarmee alle felheid wordt afgedekt? Zijn christenen modelburgers die zonder enig eigenbelang hun naaste dienen? Waar gaat het goed, waar gaat het fout? Wat reiken de bronnen van ons geloof in Schrift en traditie ons aan als bedding voor onze ervaringen?

Deze vragen staan centraal in de Oecumenelezing 2023, die dit jaar gehouden wordt door Mgr. dr. Dirk Jan Schoon, bisschop van Haarlem van de Oud-Katholieke Kerk en lid van het Moderamen van de Raad van Kerken in Nederland. Aansluitend aan de lezing vindt een panel plaats waarin vertegenwoordigers uit verschillende kerkelijke tradities vertellen over hun ervaringen rond dit thema.

Direct aanmelden >

Dirk Jan Schoon studeerde psychologie (1977-1981) en theologie (1981-1988) in Amsterdam aan de UvA. Na de ambtsopleiding aan het seminarie in Utrecht werd hij priester in de Oud-Katholieke Kerk, werkte vanaf 1989 als pastoor in zijn geboortestad en in Amsterdam, en werd in 2008 door de geestelijken en leken van het bisdom Haarlem tot hun bisschop gekozen en gewijd.

Hij promoveerde in 2004 aan de VU op een proefschrift over de ontwikkeling van de oud-katholieke kerk in de negentiende eeuw en publiceert sindsdien boeken en artikelen op het gebied van de kerkgeschiedenis. Namens de OKK en andere bisschoppelijk georganiseerde kerken maakt hij deel uit van het Moderamen van de Raad van Kerken in Nederland.

Namens de internationale federatie van oud-katholieke kerken was Schoon tien jaar vertegenwoordiger bij de Anglicaanse kerken en hij was co-voorzitter van de dialoog met de Kerk van Zweden, die in 2016 tot een volledige kerkelijke gemeenschap leidde. Naast de kerkgeschiedenis is de Bijbelse theologie uit zijn Amsterdamse studietijd een van zijn blijvende liefdes. Ook leidde hij jarenlang Bijbelkringen en levert nog steeds bijdragen voor De Eerste Dag. Bij geschiedenis en Bijbellezen gaat, evenals in pastoraat en liturgisch voorgaan, zijn hart uit naar ontmoetingen met mensen om in gelovig vertrouwen het geheim van de Godsnaam te vieren.

Panelgesprek

Na de lezing door Dirk Jan Schoon vindt een panelgesprek plaats onder leiding van Christien Crouwel, algemeen secretaris Raad van Kerken in Nederland. Het panel geeft respons op de inleiding. Waarbij ruimte voor vragen en inspraak door aanwezigen. Panelleden zijn onder andere:

  • Rachelle van Andel
  • Ad de Boer
  • Sandra Oosterwolde
  • e.a.

Er is volop gelegenheid elkaar vooraf en nadien te groeten & ontmoeten. 

De bijeenkomst begint om 15.00 u, ontvangst vanaf 14.30 u.
Geertekerk | Geertekerkhof 23, 3511 XC Utrecht
Routebeschrijving >

beeld: raadvankerken.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *