“Seksualiteit geschenk van God”

museumdirecteur Christoph Kürzeder bij de opening van de tentoonstelling “Verdammte Lust!” |

Kardinaal Reinhard Marx pleitte voor een positief begrip van seksualiteit: het is een “geschenk van God dat zo gevormd wil worden dat het mensen en liefde dient”. Seksualiteit en lichamelijkheid zijn “existentieel onderdeel van de mens – tijdloos en up-to-date. Het debat over wat dat voor mensen betekent, zal nooit eindigen.” Dat zei de aartsbisschop van München en Freising zaterdagavond bij de opening van de tentoonstelling “Damned Lust!” in het Freising Diocesane Museum.

Ondanks het verhaal van de zondeval is er volgens Marx “de belofte dat seksualiteit een plaats in het paradijs verdient”. Volgens hem kan de tentoonstelling de discussie stimuleren over de vraag: “of deze gave van God, deze ruimte die ons door de schepping is gegeven, creatief wordt ontwikkeld op een manier die het leven dient, of wordt het tot een giftige realiteit verklaard, waar je kunt eigenlijk alleen maar fouten zien die je kunt maken”.

“Ook een katholiek trauma”

De kardinaal erkende dat deze kwestie “in de geschiedenis van de Kerk niet altijd goed is opgelost” en dat de katholieke leer over seksualiteit “ook een katholiek trauma vertegenwoordigt”. “Ons probleem is niet het beroep van leraar, maar dat het beroep van leraar zich bezighoudt met vragen die daar niet thuishoren”, zei Marx.

Met betrekking tot het synodale pad verwees de kardinaal naar de “grote discussie over het feit dat de tekst over seksualiteit – nog niet – de tweederde meerderheid van de bisschoppen heeft gevonden. Maar 60 procent keurde een tekst goed die twintig of dertig jaar geleden helemaal niet op de agenda van de bisschoppenconferentie zou hebben gestaan”. Er is zeker “een ontwikkeling hier, sommigen zeggen te laat, maar ik denk dat het nooit te laat is om het onderwerp te behandelen”, zei Marx met overtuiging.

“Het onderwerp is niet gesloten”

“Want ook daar zullen we zien: het onderwerp is nog niet voorbij als we denken dat we nu alle duistere kanten achter ons hebben gelaten, alles wat er gezegd is op het gebied van seksualiteit en theologie, en dat we nu staan ​​we voor de tijd van bevrijde seksualiteit. Ik zet daarbij een groot vraagteken. Het zal altijd een opgave in het leven blijven om seksualiteit zo vorm te geven dat het de mens dient en dat het de liefde dient.”

Het onderwerp moet ter sprake worden gebracht – niet alleen intellectueel

Gezien de huidige uitdagingen, ook in verband met de discussie over misbruik, is het “noodzakelijk om het onderwerp aan de orde te stellen, niet alleen op intellectueel gebied, niet alleen in het kader van een moraaltheologisch debat, maar ook met betrekking tot kunstgeschiedenis, vooral waar het nog sensueler is, wat met dit onderwerp wordt bedoeld, kan nog duidelijker en emotioneler worden belicht, ‘zei Marx, die de oorspronkelijke aanleiding voor de tentoonstelling beschrijft. Hij hoopt “dat kunst ook invloed heeft op het theologisch denken. Omdat kunst altijd een opening is naar een grotere ruimte, naar nieuwe kennis”.

Tot maandag 29 mei toont de nieuwe tentoonstelling in het Freising Diocesane Museum meer dan 150 kunstwerken, van de oudheid tot het begin van de 19e eeuw, van Leonardo da Vinci tot Tintoretto en Cranach tot Artemisia Gentileschi en Guido Reni, die de spannende Nadenken over de relatie tussen seksualiteit en de kerk. Bij de tentoonstelling zijn 52 bruikleengevers uit acht landen betrokken.

bron: aartsbisdom München-freising – sk

beeld: https://www.erzbistum-muenchen.de/cms-media/media-62541901.jpg

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *