Update gezondheidssituatie bisschopen Smeets en Liesen

Bisdom Roermond ||
De chemokuren waarmee bisschop Harrie Smeets van Roermond afgelopen anderhalf jaar aan een hersentumor werd behandeld, zijn gestopt. Hoewel de groei van de eerste tumor geruime tijd geremd kon worden, heeft zich inmiddels een kleinere tweede tumor ontwikkeld. Deze bleek ondanks een aantal bestralingen niet meer zonder risico’s behandelbaar. Begin januari hebben de artsen daarom in overleg met de bisschop moeten beslissen om de resterende twee chemokuren stop te zetten.

Bij Mgr. Smeets werd in juni 2021 een hersentumor geconstateerd. Hij is daar sindsdien in het academisch ziekenhuis in Maastricht voor behandeld. Inmiddels heeft de huisarts de zorg overgenomen, omdat er op academisch niveau geen behandelmogelijkheden meer zijn. Hoewel de bisschop merkt dat zijn verstand nog helder is, ervaart hij ook dat zijn motoriek trager is geworden en dat hierin geen verbetering meer valt te verwachten. Vooralsnog zal de bisschop in de mate van het mogelijke zijn taken voortzetten.

Mgr. Smeets is dankbaar voor het gebed en de vele andere blijken van steun die hij sinds het begin van zijn ziekte heeft mogen ontvangen. Hij roept iedereen op om in hun gebeden ook alle andere zieken te blijven gedenken.

bron: bisdom Roeromnd
beeld: bisdom Roermond (c) Foto: John Peters

Bisdom Breda |

Update gezondheid bisschop Liesen |

23 februari 2023

Aan het begin van de zomer van 2022 kampte bisschop Liesen met gezondheidsproblemen. Er werd een gezwel geconstateerd en een onmiddellijke operatieve ingreep was noodzakelijk. Na verschillende onderzoeken bleek het een oncologische aandoening die behandelbaar is.

De periode van chemokuren was zwaar, maar heeft geleid tot een goed resultaat. Afgelopen week is bisschop Liesen opnieuw geopereerd. De operatie is goed verlopen. Momenteel houdt hij weer een rustperiode voor herstel van deze operatie. Waarschijnlijk zullen er nog een of meerdere operaties volgen.

Gedurende de komende maanden blijven de lopende zaken van het bisdom, de parochies en de religieuzen behartigd worden door de vicarissen en de econoom. Zij onderhouden contact met de bisschop. De in gang gezette trajecten zoals de missionaire parochie, de reorganisatie van het bisdomkantoor en het visietraject zullen verdere doorgang krijgen.

Bisschop Liesen dankt iedereen voor het gebed en de vele hartverwarmende blijken van medeleven. Laten wij ook de komende periode voor hem bidden.

bron: bisdom Breda
Foto: bisdom Breda, Ramon Mangold

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *