Kerk in Oceanië ziet synodaliteit als een weg vooruit

Algemene Vergadering van de Federatie van Katholieke Bisschoppenconferentie van Oceanië – FCBCO Continentale Fase van de Synode over Synodaliteit 

In het slotdocument aan het einde van de continentale fase van de WereldSynode benadrukt het Volk van God de noodzaak van integratie, zorg voor ons gemeenschappelijk huis en andere prioriteiten voor de komende Algemene Vergadering van de Bisschoppensynode.

De Kerk in Oceanië heeft haar reactie op het werkdocument voor de continentale fase (DCS) van de lopende synode over synodaliteit gepubliceerd, met aandacht voor thema’s als inclusie, de rol van vrouwen in de kerk, de ecologische crisis en hulpverlening aan jongeren.

Het document begint met het opmerken van de rijke diversiteit van het continent Oceanië en de over het algemeen positieve ervaring van synodaliteit, terwijl tegelijkertijd de bezorgdheid wordt erkend over de vraag of het volk van God echt gehoord zal worden of dat synodaliteit schadelijk zou kunnen zijn voor de Kerk. Desalniettemin onthulde het onderscheidingsproces dat veel deelnemers “zeer onder de indruk waren van de wereldwijde roep om een ​​synodale kerk” en vonden dat de DCS “een werkelijk wereldwijde ervaring van synodaliteit” vastlegde.

De vruchten van onderscheidingsvermogen

Het langste deel ging over gemeenschappelijke thema’s, kwesties en inzichten die naar voren kwamen als “vruchten” van het onderscheidingsproces: verdeeldheid binnen de kerk, erkenning van de noodzaak van integratie; vragen over de leer van de kerk en de rol van vrouwen in de kerk; het belang van het bereiken van jongeren en het waarborgen van vorming voor iedereen.

Het Oceanië-document constateerde ook spanningen binnen de lokale kerken: de ervaring van mensen met “verschillende ervaringen met seksualiteit en gender”., spanningen met betrekking tot de leer van de kerk, de crisis rond seksueel misbruik en de kwestie van inculturatie.

De Kerk in Oceanië stelde lacunes en weglatingen vast in het synodale document, en drong aan op de noodzaak om meer aandacht te schenken aan de ecologische crisis, die een bijzondere zorg is voor de mensen van het continent. Het religieuze leven, de roeping van het huwelijk, de rol van de leken, levenskwesties en de toenemende inperking van de godsdienstvrijheid werden genoemd als gebieden die meer aandacht verdienden. Vooruitkijkend naar de Algemene Vergadering komende oktober gaf het Oceanië-document als prioriteiten voor de Synode aan de noodzaak van een duidelijke richting met betrekking tot de zending en de noodzaak voor de Kerk om meer synodaal te worden op elk niveau, de kwestie van de zorg voor ons gemeenschappelijk huis, de rol van vrouwen en jongeren in de Kerk en de noodzaak van vorming op alle niveaus.
De Kerk in Oceanië sloot haar rapport af met de erkenning van de werking van de Heilige Geest in het synodale proces tot nu toe en daagde de komende Algemene Vergadering uit om gehoor te geven aan de oproep om “de ruimte van je tent te vergroten”.

Ten slotte voegden de bisschoppen van Oceanië, in navolging van de kern van de tekst, hun eigen “pastorale reactie” aan het document toe. De bisschoppen spraken hun vertrouwen uit in het volk van God, terwijl ze ook hoopten op een grotere deelname aan toekomstige stadia van het synodale proces. Ze merkten op dat groei in synodaliteit tijd zal vergen, waarbij ze benadrukten dat vernieuwing in de Kerk begint met persoonlijke bekering en dat iedereen samen op weg gaat. Naast enige zorgover het document, benadrukten ze ook hun vreugde en hoop over het proces: “

De volledige tekst van het Slotdocument van de Continentale Etappe in Oceanië staat op de  website van de Synode . De synodepagina bevat links naar alle continentale documenten zodra deze beschikbaar komen.

bron en beeld: Vatican News

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *