Oorlogen eindigen alleen door diplomatie en verzoening

Aartsbisschop Gallagher (‘minister van buitenlandse zaken’ Vaticaan)

Tijdens een conferentie over diplomatie van het Vaticaan in Liechtenstein wijst Gallagher op de huidige crisis en roept hij de internationale gemeenschap op om de “Spirit of Helsinki” terug te krijgen en de rechten te handhaven die zijn verankerd in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.

“We verlangen allemaal naar vrede, maar deze vrede kan niet worden bereikt zonder de paden van verzoening te bewandelen.” Aartsbisschop Paul Richard Gallagher zei dit in een keynote speech tijdens een conferentie over Vaticaanse diplomatie op 24 april in Liechtenstein hield.
In zijn uitgebreide toespraak, getiteld “Diplomatie en het evangelie”, ging de aartsbisschop uitvoerig in op de inspiratie van de vaticaanse diplomatie die gebaseerd is op het evangelie, “altijd voor vrede en menselijke waardigheid, met barmhartigheid als leidend beginsel om verzoening. Het evangelie leert als geen ander de kunst van het streven naar vrede, het overwinnen van de spiraal van oorlog, wrok en haat, en het leiden van volkeren en naties via het pad van dialoog en het nastreven van het algemeen welzijn”.

De pauselijke diplomatie is onpartijdig aangezien zij geen machtsbelangen heeft

De vertegenwoordiger van het Vaticaan benadrukte dat de “Pauselijke diplomatie geen machtsbelangen heeft: noch politiek, noch economisch, noch ideologisch”, in tegenstelling tot die van staten, “die hun eigen belangen nastreven”. Haar enige zorg is de bevordering van het algemeen welzijn van de mensheid Daarom kan het “in alle vrijheid de standpunten van de ene partij of de andere partij aan de kaak stellen en met name de risico’s die samenhangen met het uitgaan van uitsluitend de eigen visie…”

Dit verklaart waarom wereldleiders in noodsituaties, zoals de aanhoudende oorlog in Oekraïne, in paus Franciscus “een morele autoriteit en een opmerkelijk referentiepunt zoeken en vinden, voor zover ze zijn tussenkomst en bemiddeling inroepen”, hoewel aartsbisschop Gallagher helaas zei, hebben de pogingen van de paus en de Heilige Stoel om te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne tot nu toe geen enkele vooruitgang opgeleverd.

Diplomatie als alternatief voor wapens

De prelaat merkte verder op dat achter wat de mislukkingen van de diplomatie lijken te zijn bij het oplossen van de verschillende conflicten die in de wereld woeden, die paus Franciscus vaak heeft beschreven als een “gefragmenteerde derde wereldoorlog”, ook de enorme “geldstromen en wapens die conflicten ondersteunen en aanwakkeren”, zoals herhaaldelijk door de paus werd afgekeurd.

Daarom steunt de Heilige Stoel, en de Heilige Vader legt er sterk de nadruk op, een diplomatie die haar rol moet herontdekken “als drager van solidariteit tussen mensen en naties als alternatief voor wapens, geweld en terreur”, die dient als een “vehicle voor dialoog, samenwerking en verzoening, en “in staat om het gebruik van geweld te vervangen door ontmoeting en dialoog”.

“We kunnen zeggen dat de Heilige Stoel in haar internationale aanwezigheid altijd deze “actieve deugd” heeft gepromoot die paus Franciscus zelf “de moed van de vrede” heeft genoemd, wat betekent “de kracht om ten koste van alles te volharden in de dialoog, het geduld om weef dag na dag het steeds steviger wordende weefsel van respectvol en vreedzaam samenleven, tot eer van God en het welzijn van allen. Er is moed voor nodig om vrede te sluiten, veel meer dan om oorlog te voeren.”

Tot slot benadrukte aartsbisschop Gallagher de noodzaak voor de internationale gemeenschap om zich in te spannen, “in een geest van broederschap”, zodat de erfenis van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens die zij heeft aangenomen als basis van de nieuwe naoorlogse orde “vandaag de gemeenschappelijke horizon kan blijven voor de opbouw van onze samenlevingen. Er is in dit licht een dringende noodzaak om de werking van de Verenigde Naties te hervormen. Dit, zei hij, vereist de steun van de hele internationale gemeenschap en het herstel van de “Spirit of Helsinki.

Barmhartigheid een diplomatieke categorie voor de kerk

In het laatste deel van zijn toespraak herinnerde aartsbisschop Gallagher eraan dat de kern van de diplomatie van de Heilige Stoel barmhartigheid is die “voor de Kerk ook een politieke en diplomatieke categorie wordt”, en “de enige is die in staat is de ketenen van haat en wraak”. “In het teken van deze barmhartigheid kunnen we ons niet neerleggen bij het feit dat de oorlog in Oekraïne nog lang kan voortduren met tragische en onvoorstelbare gevolgen”, zei de Vaticaanse prelaat. “Zelfs als er op dit moment geen openingen voor onderhandelingen lijken te zijn, mogen we nooit de hoop verliezen, in de overtuiging dat deze oorlog zal eindigen, ook al is het misschien niet het einde dat president Zelensky of president Poetin zich had voorgesteld.”

We verlangen allemaal naar een rechtvaardige vrede, maar er moet vrede komen, en om dit te bereiken, moeten we, indien nodig, ook “het ondenkbare denken”.

bron en beeld: vatican news

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *