Parochies Noord-Holland ‘vieren’ Ketikoti met lied

Het bisdom Haarlem-Amsterdam neemt het initiatief om Ketikoti te vieren. Dit doet zij door het lied ‘Amazing Grace’ te zingen in al haar parochies. Andere bisdommen zijn nog niet zo ver in hun plannen. 

‘Op deze wijze willen we als katholieke geloofsgemeenschap in NoordHolland stilstaan bij de viering van ‘Ketikoti’ op 1 juli,’ schrijft het bisdom op zijn website. Bisschop Jan Hendriks van Haarlem-Amsterdam schrijft op zijn blog: ‘ Slavernij, slaven houden en verhandelen, gaat in tegen de rechten van de mens.’ De bisschop gaat in op de houding van de Katholieke Kerk tegenover slavernij in de geschiedenis. Zo zouden de ‘kerkvaders de praktijk min of meer accepteren, zoals die in het Romeinse rijk gold’. Augustinus zou zich wel hevig hebben verzet, toen hij merkte dat een klooster slaven hield. Een eerste pauselijke oproep om de slavernij te beëindigen, stamt volgens Hendriks uit het jaar 873, ‘toen paus Johannes VIII de vorst van Sardinië opriep de handel in slaven en het houden van slaven ‘uit liefde voor Christus’ te beëindigen en benoemde dat de vorst anders een grote zonde zou doen.’ Hij geeft een overzicht van pauselijke uitspraken tegen slavernij ten tijde van de verovering van de Amerika’s tot aan het Tweede Vaticaans Concilie in de jaren zestig van de vorige eeuw. Toch erkent Hendriks ook dat er een ‘gemengd beeld’ blijft: ‘Er zijn priesters als Bartolomé de las Casas (1484- 1566) die zich verzetten tegen het tot slaaf maken van inheemse mensen en een belangrijke rol speelden in de wetgeving van Paus Paulus III en Karel V, maar er waren ook anderen die ondanks de verboden slaven hielden.’

rondvraag
Uit een rondvraag in de andere bisdommen van Nederland blijkt dat er op dit moment nog geen plannen zijn voor een centrale aanpak.

bron: Nederlands Dagblad/arsacal.nl

beeld: https://wikimedia.org

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *