Stemrecht voor vrouwen op z’n katholieks

van besluitvorming naar besluitneming? |

ANALYSE door Hendro Munsterman in het Nederlands Dagblad |

 Vrouwen krijgen voortaan stemrecht tijdens bisschoppensynodes, te beginnen met de volgende in oktober dit jaar. Dat bepaalde paus Franciscus onlangs. Volgens de een is het een revolutie, voor de ander is het slechts een piepkleine, vrijwel nietszeggende stap vooruit. Of hebben beiden gelijk?

VATICAANSTAD

‘Democratie is goed voor de wereld, maar in de kerk zit dat anders’, zei de Zweedse kardinaal Anders Arborelius onlangs tegen de Duitse katholieke krant Die Tagespost. Dat de wil van de Heilige Geest overeen zou komen met de meerderheid van stemmen, is ‘een niet-bijbelse opvatting’ volgens deze voormalige protestant, die zich op 20-jarige leeftijd tot het katholicisme bekeerde. In de Bijbel heeft ‘een kleine groep heiligen’ namelijk het geloof bewaard. In de kerk komt het volgens Arborelius uiteindelijk aan op ‘waarheid, liefde, barmhartigheid en heiligheid’.

Inderdaad gaan in de Rooms-Katholieke Kerk de zaken anders dan in de samenleving. Geen scheiding van de machten, geen algemeen kiesrecht en geen gelijke behandeling van mannen en vrouwen. De Rooms-Katholieke Kerk is uiteindelijk een absolute monarchie. Macht wordt op drie niveaus uitgeoefend, telkens door één enkele persoon: een celibataire man. Op wereldniveau is dat de paus, in een bisdom de bisschop en in een parochie een priester, de pastoor. 

Maar deze top-downstructuur verdient een update, vindt paus Franciscus. Hij wil naar een ‘synodale kerk’.

lees het volledige artikel in het Nederlands Dagblad

LEES OOK

Katholieken leren luisteren, kijken en spreken om echt katholiek te kunnen zijn

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *