4 Duitse bisschoppen blokkeren uitvoering besluiten Synodale Weg

Tijdens het project “de Synodale Weg” spraken Duitse bisschoppen en leken sinds december 2019 over hervormingen als gevolg van de misbruikschandalen. Het ging om meer controle over de bisschoppelijke macht, vrouwenrechten en het adequaat omgaan met de diversiteit van genderidentiteiten.
In maart liep het synodale traject af. Besloten werd de beraadslagingen voort te zetten in een synodale raad, die moet worden voorbereid door een synodale commissie.
Gregor Maria Hanke (Eichstätt), Stefan Oster (Passau), Rudolf Voderholzer (Regensburg) en kardinaal Rainer Maria Woelki (Keulen) willen deze commissie niet financieren via de Vereniging van Duitse Bisschoppen (VDD).
Omdat de toewijzing van middelen via de VDD unaniem moet zijn, wordt nu gezocht naar alternatieve financieringsmodellen, zei de Duitse Bisschoppenconferentie dinsdag na een bijeenkomst van de Permanente Bisschoppenraad in Berlijn.

snijpunt van thema’s

De vier bisschoppen verwijzen naar bedenkingen van het Vaticaan: het plan om in Duitsland nu een synodale commissie te organiseren druist in tegen de duidelijke instructies van paus Franciscus. Ze willen eerst de resultaten van de Wereldsynode in oktober 2023 en oktober 2024 in het Vaticaan afwachten. Deze wereldsynode werd geïnitieerd door paus Franciscus.
Opmerkelijk is echter dat het dinsdag in Rome gepubliceerde werkdocument voor de WereldSynode een aantal onderwerpen voor de eerste bijeenkomst in oktober identificeerde die vergelijkbaar zijn met die op de agenda van de Synodale Weg in Duitsland.

Het gaat onder andere om mogelijke uitzonderingen op het celibaat onder priesters, toegang voor vrouwen tot het ambt van diaken, het laagste niveau van toewijding in de kerk, of meer autonomie op regionaal en nationaal niveau.

Deskundigen temperen de euforie

De assemblee in Rome zal hier waarschijnlijk geen concrete besluiten over nemen, maar zou deze en andere onderwerpen moeten bespreken. Maar een teken is al gezet door het feit dat voor het eerst niet-ingewijde katholieken – en katholieken – in grotere getale aan de gesprekken deelnemen.
Medezeggenschap in wereldbisschoppensynoden was tot nu toe alleen mogelijk voor bisschoppen en religieuze oversten.
Deskundigen zoals de emeritus kanunnik Norbert Lüdecke uit Bonn waarschuwen voor euforie. In een bijdrage aan de “Herder-Correspondentie” half mei gaf hij toe dat de paus “stemrecht wil geven aan zorgvuldig uitgekozen leken” op de bisschoppensynode.
Gezien het hervormingsdebat in Duitsland kon noch de oprichting van een synodale commissie, noch een synodale raad worden gerechtvaardigd. Op de bisschoppensynode in Rome zitten niet gewijde katholieken aan tafel zitten maar de synode “beslist niets”, dat is alleen aan de paus.

Adviseren ja, beslissen nee?

In het verlengde hiervan heeft het Vaticaan er meermaals op gewezen dat de katholieke kerk in Duitsland niet bevoegd is om een ​​gemeenschappelijk bestuursorgaan van leken en geestelijken op te richten. Leken mogen meepraten, maar zodra ze inspraak willen hebben in het beleid ontstaat er een probleem.

De vier bisschoppen van Eichstätt, Passau, Regensburg en Keulen baseerden hun afwijkende mening, die nu openbaar is gemaakt, hierop.

De collega van Lüdecke, de Münsterse canon-advocaat Thomas Schüller, beschouwt dit niettemin als een “openlijke oorlogsverklaring”, zij het om een ​​andere reden.

Wat is het volgende?

Het gevaar is groot dat de VDD in de toekomst kan worden gebruikt om meningsverschillen over de toekomstige koers van de kerk te beslechten, vertelde Schüller aan het Church + Life-portaal.

Zoals bekend stopt de pret als het om geld gaat. Bestaat het gevaar dat de kerk in Duitsland, wiens imago al aan het afnemen is, publiekelijk verder uiteenvalt? Dit is een van de vele open vragen rond het hervormingsdebat. Desalniettemin willen de verantwoordelijken zich aan het oorspronkelijke schema houden.

“De eerste vergadering van de synodale commissie zal zoals gepland plaatsvinden op 10/11 november”, zegt ZdK-voorzitter Irme Stetter-Karp.

Het synodale comité is een resultaat van de synodale weg naar de toekomst van de katholieke kerk in Duitsland. Hij moet de oprichting van een synodale raad voorbereiden. In het nieuwe lichaam willen bisschoppen en katholieke leken hun beraadslagingen over het kerkelijk leven voortzetten nadat de Synodale Weg is beëindigd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *