Een zegen voor elke liefde

Werner Otto, pastoor van St. Bonifatius, vertelt over goede ervaringen met zegenvieringen.

Volgens een besluit van de Synodale Weg worden mensen die hertrouwd zijn na een kerkelijk huwelijk, evenals mensen die samenleven in een partnerschap van hetzelfde geslacht, uitgenodigd om hun liefde in de toekomst te laten zegenen. Officiële formats worden momenteel ontwikkeld voor deze zegeningsvieringen.

In de parochie Sankt Bonifatius zijn er al geruime tijd goede ervaringen met zegeningsvieringen, meldt pastor Werner Otto. Koppels zijn daar al welkom om zich in te schrijven voor zo’n viering. De leden van het pastoraal team van de parochie zijn beschikbaar voor een oriënterend gesprek, contactpersonen zijn pastor Werner Otto en pastoraal werker Lilian Wykipil.

“Waar mensen verliefd op elkaar zijn, is God aanwezig. […] De kerk weet zich betrokken bij de liefde van deze stellen. Zulke wederzijdse liefde vraagt ​​om zegeningen”, staat in de slottekst van het synodale pad waarop de innovatie is gebaseerd. Deze zinnen markeren een nieuwe houding van de katholieke kerk ten opzichte van mensen die niet in de kerk kunnen trouwen, d.w.z. zowel mensen die in een tweede huwelijk zijn getrouwd als paren van hetzelfde geslacht. Ze krijgen nu een ‘zegenceremonie’ aangeboden in de kerk, d.w.z. een plechtige dienst waarin een priester of pastoraal werker een zegen uitspreekt over het reeds getrouwde stel. Het Latijnse woord voor zegen “Benedicere” betekent zoiets als “goedkeuren”, “goed spreken”.

De Limburgse bisschop en voorzitter van de Duitse Bisschoppenconferentie, Georg Bätzing, zei eind mei dat hij zegenvieringen voor homoseksuele en gescheiden paren steunt. Tegelijkertijd verwees hij naar komend document dat zal duidelijk maken dat een zegeningsviering geen huwelijk of sacrament kan zijn. “Hier is de grens.” Tegelijkertijd is geen enkele pastor verplicht zulke vieringen te houden.

bron: bistum Limburg D.
beeld: bistum Limburg, Nicolas Rose

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *