Het aantal pauselijke kiezers krimpt

Tijd voor nieuwe leden in de Club van Kardinalen

Het is een race tegen ouderdom en dood. Nauwelijks had paus Franciscus nieuwe kiezers voor zijn uiteindelijke opvolger aangesteld, of hun aantal nam weer af. De universele kerk heeft weer nieuwe kardinalen nodig. Het College van Kardinalen wordt kleiner. Afgelopen augustus verleende Franciscus de speciale titel aan 20 – in kerkelijke zin – voornamelijk jongere mannen. Naast eer en de titelkerk in Rome of omgeving hebben de mannen een centrale taak: zij kiezen de nieuwe paus.

80 en 120

Er zijn in dit verband twee belangrijke getallen: 80 en 120. Het eerste geldt voor de leeftijd van kiesgerechtigde kardinalen. Deze mogen op het moment van overlijden of aftreden van de paus de leeftijd van 80 jaar nog niet hebben bereikt. 120 daarentegen is het maximale aantal kardinalen dat kan stemmen voor het nieuwe hoofd van de katholieke kerk. Paus Paulus VI (1963-1978) stelde dit aantal vast in 1975, Johannes Paulus II (1978-2005) bevestigde het in 1996.

Geen ondergrens

Stel ook geen ondergrens in. Dat het getal 120 een soort doelregel is, zou kunnen worden afgelezen uit het voorwoord van Johannes Paulus II bij de Leegstand- en Kieswet. Volgens dit wordt “de universele dimensie van de Kerk voldoende uitgedrukt door het college van honderdtwintig kardinale kiezers, samengesteld uit mensen die het paars dragen en afkomstig zijn uit alle delen van de wereld en uit de meest uiteenlopende culturen”.

Francis zorgt voor internationaliteit

De huidige paus Franciscus heeft dit aspect blijkbaar ter harte genomen. Sinds Pius XII. (1939-1958), het College van Kardinalen is steeds internationaler geworden en de huidige Latijns-Amerikaanse paus trekt steeds verder weg van Europa en oude gebruiken. Er zijn geen bisschoppelijke zetels of predikanten meer, die voorheen automatisch aan de titel werden gekoppeld. In plaats daarvan komen nu een aantal hoogwaardigheidsbekleders uit landen die nog nooit een kardinaal in hun gelederen hebben gehad: Oost-Timor, Mongolië, Myanmar of de Antillen bijvoorbeeld.

bron: domradio.de

beeld;https://www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl/

Van de huidige levende kardinalen zijn er 110 benoemd door Franciscus. 112 de eer te danken aan zijn twee voorgangers. Maar ondanks alle benoemingen is het aantal van 120 kiezers niet eenvoudig vast te houden. Om te beginnen is niet elke nieuw benoemde kardinaal gekwalificeerd, want ook 80-plussers krijgen de eretitel. Aan de andere kant, wanneer benoemingen in katholieke kringen worden gemaakt, kan de leeftijd als “nog niet oud” worden beschouwd, maar deze overschrijdt vaak de seculiere pensioenleeftijd. Sterfgevallen zorgen er altijd voor dat de kring van kardinalen kleiner wordt.

Voorwaarde: priesterwijding 

Volgens het kerkelijk recht is de paus vrij om te beslissen aan wie hij de titel toekent. Voorwaarde is de priesterwijding en de kandidaat moet ook uitblinken in “geloof, gewoonte, vroomheid en voorzichtigheid in bestuurlijke aangelegenheden”. Zij die nog geen bisschop zijn, moeten de bisschopswijding ontvangen. De minimumleeftijd voor deze laatste is 35 jaar.

De jongste kardinaal Giorgio Marengo wordt de komende dagen 49. Hij heeft zijn titel sinds vorig jaar. In totaal zullen 121 van de huidige 222 eminenties waarschijnlijk een nieuwe paus kiezen – het aantal mogelijke kiezers is keer op keer overschreden, maar is altijd lager geweest in conclaven. Maar tegen het einde van het jaar zullen zeven kardinalen 80 worden. Er kunnen ook ongelukkige gevallen zijn, zoals die van de kardinaal uit Ghana in 2022. Richard Kuuia Baawobr stierf op 63-jarige leeftijd, slechts drie maanden na zijn schepping als kardinaal. Een dag voor de officiële presentatie van de rode biretta kreeg hij in Rome een hartaanval.

Potentiële pauselijke kiezers

Het zou dus de hoogste tijd kunnen zijn dat de paus gaat nadenken over potentiële pauselijke kiezers. Traditiegetrouw zijn de weekenden rond het Hoogfeest van Petrus en Paulus op 29 juni een populaire gelegenheid om dergelijke persoonlijke details bekend te maken. Francis, die steeds meer last heeft van gezondheidsproblemen, hoeft zich niet al te veel druk op te leggen. Ook al zijn er minder dan 120 kardinalen, niets staat een pauselijke verkiezing in de weg: de Argentijn Jorge Mario Bergoglio werd gekozen door 115 kardinalen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *