Israëlische president: betoon respect voor mensen met een ander geloof

Toename van aanvallen op christenen

De Israëlische president Isaac Herzog heeft opgeroepen tot krachtige protesten tegen criminele en beledigende daden tegen andere religies. Hij veroordeelde krachtig geweld in al zijn vormen.
“Ik veroordeel het geweld gepleegd door een kleine en extreme groep tegen de heilige plaatsen van het christelijk geloof en tegen de christelijke geestelijkheid in Israël in het algemeen en in Jeruzalem in het bijzonder”, zei hij zondagavond tijdens de jaarlijkse herdenking.

Religie mag haat niet rechtvaardigen

“Religie en geloof – die een basis kunnen en moeten zijn voor partnerschap en diepe banden tussen alle kinderen van God – mogen geen zieke en verwrongen rechtvaardiging worden voor haat en aanvallen op anderen”, zei Herzog. Voor antisemitisch geweld moet dezelfde houding gelden als voor geweld tegen andere geloofsovertuigingen en religies.

Aanvallen op christenen nemen toe

Herzog verwees naar Theodor Herzl (1860-1904), die resoluut pleitte voor respect, waardering en samenwerking tussen joden en andersgelovigen. Israël streeft er daarom naar een einde te maken aan de aanvallen op christenen en christelijke sites. 
De president verwees naar de daden die vooral de laatste weken en maanden hebben plaatsgevonden, zoals het bespuwen van christenen en het ontheiligen van graven en kerken, als een “ernstig fenomeen”. Hij noemde deze uitingen “een pervers kwaad en een absolute schande voor ons als samenleving en als land”. Evenzo veroordeelde Herzog de ontheiliging van een koran in Zweden.

bron: domradio.de

beeld: wikepedia

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *