In memoriam professor Ernest Henau

Vandaag is in een verpleeghuis in Brakel (B) de Vlaamse pastoraal theoloog Ernest Henau (1937) overleden. Zijn gezondheid liet al geruime tijd te wensen over.

Ernest Henau was in de jaren 70 en 80 in het Nederlands taalgebied een belangrijke pastoraal-theoloog.
Hij was priester en hoorde tot de congregatie van de passionisten. Hij doceerde o.m. aan het Centrum voor kerkelijke studie in Leuven, aan de faculteit Godgeleerdheid van de Katholieke Universiteit Leuven eind 60er jaren. Hij  was in Nederland verbonden aan de Universiteit voor Theologie en Pastoraat te Heerlen en aan de theologische faculteit  Tilburg en de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij bekleedde diverse hoofdredacteurschappen en was t0t 2007 directeur van de KTRO, de katholieke Televisie en Radio Omroep in Brussel. Geruime tijd was hij ook adviseur van de KRO, als lid van de programmaraad.

Henau was een ware pastoraal theoloog. Met passie hield hij zich bezig  met de situatie van de kerk in een wereld die sterk in beweging is en waar verandering aan de orde van de dag is.

Als theoloog van Vlaamse komaf, en dus thuis in verschillende cultuurkringen, bracht hij van huis uit een zekere soepelheid van denken met zich mee. Meer dan menig Nederlandse theoloog was hij thuis in wat vanuit het Franse taalgebied werd aangedragen. Hij doorspekte zijn theologiseren, ook op buitenlandse congressen, met fijne humor en weigerde zich te laten vastpinnen op extreme posities. Hij had geen waardering voor de polarisatie die onder de Nederlandse katholieken in die dagen zo sterk was.  Hij zag de realiteit van de kerk in onze dagen onder ogen en zocht ernaar hoe we de tekenen van de tijd kunnen verstaan en hoe we verder kunnen komen. Vandaar ook zijn grote betrokkenheid op en kennis van de media, raadsman als hij was ook van de de KRO. Een kritische benadering van zowel de Belgische als de Nederlandse situatie is een van de kenmerken van zijn inbreng.

Zijn veelzijdigheid blijkt ook uit de talloze publicaties die hij verzorgde of waar hij bijdragen aan leverde.

Een mooi inzicht in zijn werken en denken komt naar voren in een interview dat de Vlaamse De Tijd bracht in 1997. Lees dit interview

Wie zich verder wil verdiepen in het denken van Henau raad ik de Titus Brandsmalezing aan die hij in 2004 verzorgde. “Hoe kunnen wij zingen op vreemde grond, over de kerk als minderheid.” Gedachten die nog steeds inspirerend zijn.
Een van zijn laatste boeken was: Zijn verhaal moet doorgaan. Het is een overtuiging waaraan Ernest Henau met passie en geloof een belangrijke bijdrage heeft geleverd. De Roerom herdenkt hem met respect en dankbaarheid.

Bart Verreijt – hoofdredacteur www.deroerom.nl

beeld:kerknet.be ErnestHenau_MarcRoseeuw.jpg

uiteraard besteedt de website van katholieke Vlaanderen, Kerknet aandacht aan het heengaan van Ernest Henau.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *