Pastoraaltheoloog pleit voor een betere controle van de macht in de kerk

“Eenvoudig en betrouwbaar, dat is genoeg”

Volgens de Duitse pastoraaltheoloog Herbert Haslinger uit Paderborn zou de macht van functionarissen in de katholieke kerk beter gecontroleerd en beperkt moeten worden. Zo moet er bijvoorbeeld de mogelijkheid bestaan ​​dat een parochie het vertrouwen in een pastor kan opzeggen en dat hij moet vertrekken. Deze mening vertolkte hij in ‘Der Dom’ het bisdomsblad van het aartsbisdom Paderborn. “Pas als dat het geval is, zullen gelovigen officiële macht aanvaarden.”

(klik hier voor het volledige interview)

Haslinger bekritiseerde dat niemand in een geloofsgemeenschap na overleg en onderzoek een afzettingsprocedure kon initiëren. Dergelijke mechanismen zijn niet voorzien. “Concreet ervaren we dit met conflicten in het kerkelijk leven, .. dat de gelovigen overgeleverd zijn aan de genade van de gewijde bedienaar.”

gemeenschap van de toekomst

Hij gelooft echter niet dat dergelijke hervormingen in de nabije toekomst zullen plaatsvinden, aldus de theoloog. “De structuren van de katholieke kerk hebben dergelijke mechanismen niet in hun genen.” Haslinger is ervan overtuigd dat gemeenschappen van de toekomst eenvoudigweg gereorganiseerd moeten worden. Hij noemde een berghut als model. “Een berghut biedt onderdak, eten, droogte, slaapplekken en – als het goed gaat – een beetje gezelligheid. Dat zijn de dingen die belangrijk zijn en wandelaars moeten ze daar betrouwbaar kunnen vinden.” Meer heeft het niet nodig. “Geen glanzend meubilair, geen speciale suites.”

Toegepast op de gemeenschap betekent dit volgens de deskundige: “Pastorale zorg, een goede preek of ondersteuning bij rouw: wat mensen van de kerk kunnen verwachten, moeten ze ter plekke betrouwbaar kunnen vinden.” Haslinger voegde eraan toe: “We hoeven geen vuurwerk van nieuwe ideeën in de kerk te ontsteken, dat leidt alleen maar tot de veel geciteerde overbelasting. Eenvoudig en betrouwbaar, dat is genoeg.”“Macht, participatie en scheiding der machten – Wat is mogelijk in de katholieke kerk?”

‘Het wereldwijde seksuele misbruik van degenen die onder bescherming staan ​​van katholieke geestelijken heeft op angstaanjagende wijze aangetoond hoe problematisch het gebruik van macht is, hoe groot het risico van misbruik ervan is en hoe ontoereikend de controle in de rooms-katholieke kerk is.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *