Over het nut van het priestercelibaat

door  GUIDO DIERICKX SJ   

Theologische redenen om priesters het celibaat op te leggen kent Guido Dierickx niet. Door zijn sociologische bril ziet hij wel argumenten die voor een priestercelibaat pleiten.

De discussie over het (verplichte) priestercelibaat heeft, althans ten onzent, opnieuw een hoogtepunt bereikt. Is er een theologische reden om aan priesters het celibaat op te leggen? Als er zulke reden bestaat, heb ik die nog niet kunnen ontdekken. Maar ik ben dan ook geen professionele theoloog. In afwachting zijn er deugdelijke sociologische redenen aan te halen om het celibaat van de priesters zo niet verplicht te stellen, dan toch aan te bevelen.

De dominee in de Engelse roman

In Engelse klassieke romans worden met grote regelmaat Anglicaanse priesters met echtgenote en kinderen ten tonele gevoerd. Bijna altijd blijken die sterk geworteld in de lokale kerkgemeenschap. Zij hebben zich moeten wagen in het gewoel van de huwelijksmarkt, dikwijls met nogal wat succes. Met de hulp van hun echtgenote konden ze zich een uitgebreid lokaal netwerk van kennissen en vrienden verwerven. Daarbij werden ze later bijgestaan door hun kinderen die vriendjes werden van andere kinderen in de buurt. (Op te merken is dat zij de neiging kunnen hebben om bezittingen aan de kerk te onttrekken en als erfenis aan hun kinderen achter te laten: een gewoonte die de invoering van het verplichte priestercelibaat in de hoge middeleeuwen wilde tegengaan.) Kortom, deze priesters zijn goed geïntegreerd in hun lokale gemeenschap en hebben allicht minder dan celibataire priesters te lijden onder eenzaamheid en wereldvreemdheid.

Lees het volledige essay op Igniswebmagazine

bron en beeld: igniswebmagazine

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *