Bisschop Bätzing heeft scherpe kritiek op Poolse aartsbisschop Gadecki

“Onbroederlijk gedrag”

Volgens een krant heerst er een gespannen sfeer tussen de voorzitters van de bisschoppenconferenties in Duitsland en Polen. Bisschop Bätzing beschuldigt aartsbisschop Gadecki ervan valse feiten over de Synodale Weg aan de paus te hebben gerapporteerd. Het Warschause dagblad Rzeczpospolita publiceerde maandag een brief van bisschop Georg Bätzing aan zijn Poolse collega aartsbisschop Stanislaw Gadecki.

Daarin klaagt hij op een ongekend duidelijke manier over Gadecki’s protestbrief aan paus Franciscus tegen de centrale hervormingsideeën van het synodale pad van de katholieke kerk in Duitsland.

Geen melding gemaakt in gezamenlijke discussies in Rome

Bätzing beschuldigt Gadecki daarom van ‘onbroederlijk gedrag’ in zijn brief van 21 november: De voorzitter van de Poolse bisschoppen heeft in de gezamenlijke discussies tijdens de wereldsynode in het Vaticaan in oktober helemaal niet vermeld dat hij een brief aan Franciscus had geschreven over de Duitse Synodale Weg.
In plaats van een dialoog te voeren, koos Gadecki ervoor om “valse” beweringen te doen aan de paus over het hervormingsproces van de Duitse Synodale Weg, zei de bisschop van Limburg.

Gadecki beschuldigde de Duitse plaatselijke kerk van “links-liberale ideologieën”.

Gadecki’s brief werd pas medio november openbaar, toen het Poolse katholieke persbureau KAI deze publiceerde. De aartsbisschop bekritiseerde verschillende besluiten van de Synodale Weg als “uiterst onaanvaardbaar en onkatholiek”.
De Duitse kerkhervormers wilden blijkbaar een ‘revolutie’ tot stand brengen die meer ‘geïnspireerd was door links-liberale ideologieën’ dan door het evangelie, schreef hij aan Franciscus.
Concreet veroordeelde Gadecki onder meer zegeningsceremonies voor koppels van hetzelfde geslacht en plannen om transgendergelovigen toe te staan ​​hun naam en geregistreerd geslacht in het doopregister te veranderen.

Kan er een oordeel worden geveld over de katholiciteit van een andere plaatselijke kerk?

Volgens de krant zei de voorzitter van de Duitse Bisschoppenconferentie tegen Gadecki: “Ik verwerp uitdrukkelijk deze aanpak van de aartsbisschop, de toon van uw brief en ook de manier waarop de feiten worden gepresenteerd.” Hij kiest een andere weg en schrijft rechtstreeks naar de aartsbisschop en informeert de paus hierover. 
In zijn brief vroeg Bätzing zich af of een voorzitter van een bisschoppenconferentie van een bepaalde plaatselijke kerk het recht had om de katholiciteit van een andere plaatselijke kerk en haar episcopaat te beoordelen: ‘Laat mij daarom duidelijk maken dat ik de brief van de aartsbisschop beschouw als een schrijven dat op enorme wijze zijn gezag te boven gaat.”

Bätzings maakt zich zorgen over een ‘afstandelijke houding’ ten opzichte van de democratie

Bätzing uitte ook zijn bezorgdheid over Gadecki’s “afstandelijke houding” ten opzichte van de moderne parlementaire democratie.
Aan het einde van zijn brief herinnert hij zich de positieve ervaringen van de dialoog tussen Duitse en Poolse bisschoppen en hun beroemde correspondentie uit 1965: “Zelfs nu, in deze kritieke situatie, waarin het gevaar bestaat van wederzijdse vervreemding en bitterheid, roep ik op tot deze dialoog zal worden voortgezet.”

Dit zou deze week moeten gebeuren tijdens de bijeenkomst van de Raad van Europese Bisschoppenconferenties (LMOE) in Malta, waar Bätzing en Gadecki worden verwacht.

bron: Domradio.de

beeld: kath.forum.de

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *