800 jaar Kerststal

Feestelijke opening kerststal in de Bossche Sint Jan

“Als je wilt dat we dit jaar in Greccio Kerstmis vieren, tref dan vlug voorbereidingen en doe precies wat ik je vraag. Ik wil de herinnering oproepen aan het Kind dat in Bethlehem geboren is. Ik wil zien hoe het daar in een kribbe op stro lag tussen een os en een ezel.” Deze woorden sprak de heilige Franciscus van Assisi enkele weken voor kerstmis in het jaar 1223. De herinnering die hij wilde oproepen werd tijdens de viering van de Nachtmis van dat jaar een feit, nu precies 800 jaar geleden.

Franciscus van Assisi wilde door het uitbeelden van het kerstevangelie de herinnering oproepen aan de incarnatie, de menswording van God. Gods menswording is in de spiritualiteit van de heilige Franciscus erg belangrijk. God die woont in het ontoegankelijke licht, is bereikbaar geworden en te kennen. Hij is afgedaald naar de wereld, in het kleine, het zwakke. Zo is God in Jezus Christus ook navolgbaar geworden door het leiden van een evangelisch leven.

Het feest van de menswording van God is voor Franciscus één van de grootste feesten in het jaar. De geboorte van de Verlosser en Redder van de wereld wilde hij tot leven brengen in het uitbeelden van het kerstevangelie. Hij koos in Greccio een grot op een berghelling en met alle dieren en figuren uit het kerstevangelie kreeg zijn (levende) kerststal vorm. Vanuit het Italiaanse Greccio hebben de Minderbroeders Franciscanen de kerststal meegenomen naar alle plaatsen waar zij zich vestigden. Zo wordt in alle continenten het geboorteverhaal van Jezus uitgebeeld, soms met lokale invloeden en tradities. Dit jaar mogen we stilstaan bij het bijzondere jubileum van 800 jaar kerststal. De Minderbroeders Franciscanen, en in het bijzonder het franciscaanse het heiligdom van Greccio, staan hierbij stil.

Ook de kerststal in de Sint-Janskathedraal staat helemaal in het teken van 800 jaar kerststal. Franciscus van Assisi neemt in de Bossche stal een prominente plaats in. Het was Franciscus die als diaken na het kerstevangelie zelf het Kindje Jezus in de kribbe van de allereerste kerststal legde. Het komt opnieuw tot leven in de Sint-Jan.

Op zaterdagavond 9 december (aanvang 19.00 uur) wordt de kerststal in de kathedraal fees-telijk geopend door de ambassadeur van de Republiek Italië, Giorgio Novello, en door de minister-provinciaal van de Minderbroeders Franciscanen, pater Theo Adrichem ofm. De Schola Cantorum verzorgt de stemmige kerstzang.
Vanaf 10 december is de kerststal voor iedereen toe-gankelijk. Alle informatie over de kerststal in de kathedraal vindt u op: www.kerststal-sint-jan.nl.

Vincent Blom

Gedelegeerde liturgie bisdom ‘s-Hertogenbosch

bron: nieuwsbrief bisdom Den Bosch, https://www.kerststal-sint-jan.nl/2021

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *