De kerk als vrouw: een bijbels beeld en de interpretaties ervan

ANALYSE door Hendro Munsterman in het ND

 ‘Wie de kerk niet als moeder heeft, kan God niet als Vader hebben.’ Het is een beroemde uitspraak van de derde-eeuwse kerkvader Cyprianus van Carthago. Paus Franciscus maakt de vrouwelijkheid van de kerk tot een centrale gedachte in zijn beleid. Wat wil hij ermee bereiken?

Het idee van de kerk als moeder wortelt in de nieuwtestamentische gedachte dat de kerk vrouwelijk is. De schrijver van de brief aan de Efeziërs beweert dat de kerk door Christus is geheiligd en gereinigd en dat Hij haar ‘bij zich heeft genomen, zodat ze onbevlekt, heilig en zuiver zal zijn’. 

Deze nieuwtestamentische huwelijksmetafoor wortelt op haar beurt in het oudtestamentische beeld van (de trouwe) God als bruidegom van het (vaak ontrouwe) volk Israël. Volgens de Bijbel is de kerk dus vrouwelijk: bruid en echtgenote. Daarmee wordt de verhouding tussen het volk (Israël of de kerk) enerzijds en God en Christus anderzijds uitgedrukt. 

Lees het volledige artikel in het Nederlands Dagblad

beeld: https://lewebpedagogique.com

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *