Waarom de katholieke kerk het handvest Mensenrechten niet heeft ondertekend

Wettelijke basis gedefinieerd door God

Veel mensen worden de mensenrechten ontzegd. Vooral christenen moeten meer betrokken worden, zegt bisschop Georg Bätzing. Critici zien mensenrechtenproblemen in de kerk. Maar hun rechtsgrondslag is fundamenteel anders.
“Voor christenen moet het relativeren of herinterpreteren van de mensenrechten ondenkbaar zijn”: zo verklaarde de voorzitter van de Duitse bisschoppenconferentie, Georg Bätzing, vandaag. 
“Uiteindelijk gaan mensenrechten over niets minder dan over de bescherming van de waardigheid, die gebaseerd is op het beeld van God van ieder mens”, aldus Bätzing.

De Verklaring van de Rechten van de Mens werd 75 jaar geleden aangenomen

De Limburgse bisschop gaf commentaar op de Internationale Dag van de Mensenrechten. Precies 75 jaar geleden, op 10 december 1948, namen de Verenigde Naties in Parijs de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens aan.
“De verklaring heeft veel bereikt en heeft nog steeds invloed”, aldus Bätzing. “Maar op te veel plaatsen worden talloze mensen nog steeds hun fundamentele rechten ontzegd – inclusief de vrijheid van godsdienst. Repressieve regimes, maar ook populisten en extremisten in vrije landen, stellen de mensenrechten zelfs openlijker ter discussie dan voorheen.”

De mensenrechtencommissaris van de Duitse regering, Luise Amtberg (Groenen), klaagde dat de visie van een vreedzame, vrije en rechtvaardige wereld vandaag de dag soms “ver weg” lijkt. 

Hulporganisatie missio bedankt de vele ‘stille helden van de mensenrechten’

Het opkomen voor de mensenrechten wordt wereldwijd steeds gevaarlijker. Hulporganisatie Missio Aachen bedankt de “stille helden van de mensenrechten”. Vooral in het Zuiden zetten veel religieuzen, priesters en bisschoppen zich in voor de mensenrechten. “Deze internationale aandacht beschermt de activisten, die vaak erg kwetsbaar zijn, en we kunnen ook leren van hun kennis en praktijk”, aldus de voorzitter van Missio Aachen, pastoor Dirk Bingener.

De Kerk heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan het Mensenrechtenhandvest

Maar als instituut is de kerk juridisch niet in staat om fundamentele en mensenrechten ten uitvoer te leggen, zei de kerkrechtdeskundige Adrian Loretan tegen het kath.ch-portaal. Zolang spirituele autoriteiten zoals priesters en bisschoppen een ‘onbeperkt voorbehoud’ hebben tegenover de leken, ‘kan er in de kerk geen sprake zijn van fundamentele rechten in strikte zin’. Volgens Loretan heeft de kerk historisch gezien een belangrijke bijdrage geleverd aan de totstandkoming van het Mensenrechtenhandvest. 

Dat is de reden waarom de Heilige Stoel het Handvest nog niet heeft ondertekend

Belangrijke principes zoals de waardigheid van de persoon, de gelijkheid van gelovigen, het verbod op discriminatie en de godsdienstvrijheid werden al opgesomd in de besluiten van het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965). Het is belangrijk dat deze “worden vertaald in bindend constitutioneel recht van de kerk.”
Het katholieke hervormingsinitiatief Maria 2.0 eiste in een brief aan Bätzing, die maandag zal worden overhandigd, ook dat paus Franciscus het handvest zou ondertekenen en binnen de kerk zou toepassen: “Zolang de rooms-katholieke kerk de mensenrechten niet realiseert intern kan het “het niet van andere staten eisen. Dat is ongelooflijk.”

Er zijn veel redenen waarom de Heilige Stoel het Handvest nog niet heeft ondertekend: het is geen normale staat en geen lid van de Verenigde Naties. En het verwijst naar een fundamenteel andere rechtsgrondslag, gedefinieerd door God.

Paus zegt dat toewijding aan mensenrechten ‘nooit eindigt’

Ondertussen hebben kerkleiders over de hele wereld ook opgeroepen tot respect en uitbreiding van de mensenrechten op de Internationale Dag van de Mensenrechten.

 “De inzet voor de mensenrechten is nooit voorbij”, waarschuwde paus Franciscus zondag tijdens het middaggebed op het Sint-Pietersplein. Hij beloofde zijn nabijheid aan al diegenen die het moeilijk hadden in het leven en die opkwamen voor de rechten van anderen.

Welby roept op tot de bescherming van het beeld van God in alle mensen

De Anglicaanse aartsbisschop van Canterbury, Justin Welby, prees ook de afkondiging van het handvest. 

Nu de mensenrechten wereldwijd steeds meer worden bedreigd, is het steeds meer de verantwoordelijkheid van de kerk om “licht, gerechtigheid en waarheid te brengen en het beeld van God in alle mensen te beschermen”, zei het hoofd van de Anglicaanse Kerk op platform X

Mensenrechten

Mensenrechten verlenen ieder mens dezelfde rechten en vrijheden – ongeacht afkomst, huidskleur, geslacht, taal, religie, ideologie of politieke standpunt. Ze gelden vanaf de geboorte en kunnen niet worden verbeurd. De basis is de ‘Universele Verklaring van de Rechten van de Mens’, die op 10 december 1948 door de Verenigde Naties werd aangenomen als een politieke intentieverklaring. De Dag van de Mensenrechten herdenkt elk jaar deze belangrijke mijlpaal.

bron: domradioo.de

beeld: youtube

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *