De Duitse bisschoppen en het Vaticaan plannen een nauwere coördinatie

“Verschillen en overeenkomsten”

Na briefwisseling, stopborden en kritiek hebben het Vaticaan en de Duitse bisschoppen een compromis gevonden. Topvertegenwoordigers van beide partijen bespraken dit een dag lang in Rome – verdere bijeenkomsten zijn gepland.

Paus Franciscus en bisschop Bätzing (KNA)
Paus Franciscus en bisschop Bätzing /

De Duitse bisschoppen en het Vaticaan willen in de toekomst nauwer samenwerken. Vrijdag hebben vertegenwoordigers van de Romeinse Curie en de Duitse Bisschoppenconferentie overeenstemming bereikt over een procedure voor de oprichting van nieuwe adviesorganen voor de katholieke Kerk
in Duitsland. Dit is het resultaat van een dag overleg in het Vaticaan.

In een gezamenlijke verklaring van de Duitse Bisschoppenconferentie en de Heilige Stoel stond: “De bijeenkomst, die de hele dag duurde, werd gekenmerkt door een positieve en constructieve sfeer.” Enkele van de open theologische vragen die naar voren kwamen in de documenten van de Synodale Weg, het hervormingsdebat van de katholieke kerk in Duitsland, werden besproken. Er werden “verschillen en overeenkomsten” geïdentificeerd. Bovendien werd overeenstemming bereikt over een “regelmatige uitwisseling tussen de vertegenwoordigers van de Duitse Bisschoppenconferentie en de Heilige Stoel over het verdere werk van de Synodale Weg en het Synodale Comité”.

De Duitse bisschoppen hebben “beloofd dat dit werk zal dienen om concrete vormen van synodaliteit in de kerk in Duitsland te ontwikkelen, die in overeenstemming zijn met de visie op de Kerk van het Tweede Vaticaans Concilie, de vereisten van het canoniek recht.” en de resultaten van de Wereldsynode”. Vervolgens zouden zij deze ‘vormen van synodaliteit’ ter goedkeuring aan de Heilige Stoel voorleggen.

Vertrouwelijke gesprekken

Door dit te doen verbinden de Duitse bisschoppen zich de facto ertoe geen nieuwe leiderschapsstructuren voor de katholieke kerk in Duitsland te creëren tegen de wil van Rome in. Vorig jaar werd tijdens het Synodale Pad in Duitsland besloten een “Synodale Commissie” op te richten. Dit zou een “Synodale Raad” moeten voorbereiden waarin bisschoppen en leken samen belangrijke kwesties binnen de kerk in Duitsland zouden bespreken en beslissen. Het Vaticaan verwierp dit
omdat het zag als een mogelijke schending van het algemeen canoniek recht en de leer van de kerk als
hiërarchie waarin de bisschoppen en de paus de eindverantwoordelijkheid hebben.  

Kardinalen Victor Fernandez, Kurt Koch, Pietro Parolin, Robert Prevost en Arthur Roche, evenals
aartsbisschop Filippo Iannone namen deel vanuit de Romeinse Curie. Van de kant van de Duitse bisschoppenconferentie waren de bisschoppen Georg Bätzing, Stephan Ackermann, Michael Gerber, Peter Kohlgraf, Bertram Meier en Franz-Josef Overbeck erbij betrokken; De secretaris-generaal van de Duitse bisschoppenconferentie, Beate Gilles, en haar perswoordvoerder, Matthias Kopp, waren ook aanwezig. Volgens de verklaring zijn beide partijen het eens geworden over een volgende bijeenkomst ‘vóór de zomervakantie van 2024’.

bron: Domradio

beeld: synodaleweg.de

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *